Αιολικά

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο ονομάζεται αιολική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και μία πιο φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές εγκατάστασης αιολικών ποικίλουν και αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αιολικές  εγκαταστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε

 • διαθέσιμα οικόπεδα (τα λεγόμενα πάρκα)
 • οικίες ή επιχειρήσεις με δύο τρόπους,
  • είτε αυτόνομα ή υβριδικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
  • είτε οικιακά και εμπορικά συστήματα που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο τροφοδοτώντας το με περίσσεια πράσινης ενέργειας και παρέχοντας ένα συμπληρωματικό εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους.
 • υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν ακόμη μία προσοδοφόρα επιλογή, μία εφαρμογή που πραγματοποιείται λίγα χιλιόμετρα έξω από τις ακτές, εκεί όπου ο άνεμος είναι ακόμα δυνατότερος.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας προκύπτουν οφέλη όπως:

 • Η αποφυγή επιβάρυνσης του τοπικού περιβάλλοντος με επικίνδυνους αέριους ρύπους
 • Φθηνότερη κιλοβατώρα από την αντίστοιχη που παράγεται από την καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα περιβαλλοντικά οφέλη της αιολικής ενέργειας, είναι χαρακτηριστικό πως για κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από αιολικά πάρκα, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.). 

Μία συνηθισμένη ανεμογεννήτρια του 1,5 MW παράγει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 4,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο και έτσι αποτρέπεται η έκλυση 4.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως 6.000 στρέμματα δάσους ή αλλιώς 300.000 δέντρα. 

Θεσμικό Πλαίσιο

Υπάρχει σήμερα ένα γενναίο καθεστώς κινήτρων για αιολικά πάρκα, ενώ με το Ν.3851/2010 για τις ΑΠΕ έχει απλοποιηθεί σημαντικά η αδειοδοτική διαδικασία. Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας σύμφωνα με τον Ν. 3851/2010 είναι εγγυημένες για 20 χρόνια. 

Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μικρής ισχύος δεν προβλέπεται, προς το παρόν, εγκατάσταση αιολικών συστημάτων από ιδιώτες. Με άλλα λόγια, ακόμη και η εγκατάσταση μιας μικρής οικιακής ανεμογεννήτριας σήμερα απαιτεί τη σύσταση εταιρείας, αν προτίθεται κανείς να πουλήσει το παραγόμενο ρεύμα στο δίκτυο. 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αιολικά πάρκα και τις μικρές ανεμογεννήτριες, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (τομέας ΑΠΕ), στην ΕΛΕΤΑΕΝ και το ΚΑΠΕ. Ειδικότερα, για την αδειοδότηση αιολικών έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω αρμόδιες υπηρεσίες:

 • Στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για Άδεια Παραγωγής
 • Στη Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (μονάδες άνω των 100KW) ή απαλλαγή αυτών (μονάδες έως 100KW). Στην ίδια υπηρεσία απευθύνονται οι επενδυτές και για την δοκιμαστική λειτουργία αιολικών πάρκων άνω των 100KW (δεν απαιτείται για μικρότερες μονάδες)
 • Στη ΔΕΗ και το ΔΕΣΜΗΕ (νέα ονομασία ΛΑΓΗΕ) για σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση αγοραπωλησίας της αιολικής μονάδας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO