Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά είναι σήμερα ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος. Τα συστήματα αυτά μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα και θεωρούνται τα ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής καθώς χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη για να παράγουν ηλεκτρισμό, τον ήλιο.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ποικίλλουν και αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε

 • κατοικίες,
 • οικόπεδα (τα λεγόμενα πάρκα ή γήπεδα),
 • επαγγελματικές και βιομηχανικές στέγες.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • μηδενική ρύπανση
 • αθόρυβη λειτουργία
 • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια)
 • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
 • ελάχιστη συντήρηση
 • η υποκατάσταση ρυπογόνων καυσίμων από φωτοβολταϊκά συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.)
 • κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Χρειάζονται 2 στρέμματα δάσους ή περίπου 100 δέντρα για να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.

Θεσμικό Πλαίσιο

Υπάρχει σήμερα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, με απλοποιημένη αδειοδοτική διαδικασία. Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας είναι εγγυημένες για 20 χρόνια στα φωτοβολταϊκά πάρκα και για 25 χρόνια στα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές στέγες, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ενδεικτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (τομέας ΑΠΕ), στο ΣΕΦ και το ΚΑΠΕ.

Ειδικότερα, για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω αρμόδιες υπηρεσίες:

 • Στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για Άδεια Παραγωγής
 • Στη Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή αυτών.
 • Στη ΔΕΗ και το ΔΕΣΜΗΕ (νέα ονομασία ΛΑΓΗΕ) για σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση αγοραπωλησίας της φωτοβολταϊκής μονάδας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO