Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς

Share this

Η Τράπεζα Πειραιώς θέτει σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο πιστοποιήθηκε το 2011 κατά EMAS (δηλαδή το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου) και ISO 14001:2004 σε όλα τα κτήρια διοίκησης και σε όλα τα καταστήματά της. Έτσι υλοποιεί προγράμματα για Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανακύκλωση Υλικών και Πράσινες Προμήθειες.


Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας. 

Τηλεδιαχείριση φωτισμού
Τα καταστήματα εξυπηρετούνται από σύστημα Remote Light Control, για την τηλεδιαχείριση του εξωτερικού φωτισμού, του φωτισμού ασφαλείας και των μηχανημάτων εξαερισμού τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5,5%. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GreenLight.

Αντικατάσταση φωτεινών επιγραφών
Το 2011 αντικαταστάθηκαν οι φωτεινές επιγραφές των καταστημάτων. Άλλαξαν, δηλαδή, οι υφιστάμενοι λαμπτήρες Τ8 με λαμπτήρες φθορισμού, τεχνολογίας Τ5. Τα αποτελέσματα έδειξαν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 60% και 66%, ενώ υπολογίστηκε πως το συνολικό ετήσιο ενεργειακό όφελος αγγίζει περίπου τις 720.000 kWh, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 580 τόνοι CO2 δεν θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Ανιχνευτές κίνησης
Για τον έλεγχο του φωτισμού σε χώρους με χαμηλή επισκεψιμότητα, όπως τα WC των καταστημάτων και οι αποθηκευτικοί τους χώροι, έγινε τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης. Στις αρχές του 2009 τοποθετήθηκαν σε κτήριο διοίκησης ανιχνευτές κίνησης στα WC, με κύριο στόχο να διαπιστωθεί το μέγεθος της εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν μια εξοικονόμηση της τάξης του 75%. Το 2011 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης στο σύνολο των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Αντικατάσταση spot αλογόνου 
Από τα τέλη του 2011 πραγματοποιήθηκε σταδιακή αντικατάσταση των spot αλογόνου με λαμπτήρες LED σχεδόν σε όλα τα κτήρια διοίκησης της Τράπεζας, με αποτελέσματα η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει το 80%.

Παρακολούθηση καταναλώσεων ενέργειας μέσω των συστημάτων BEMS
Από το 2008, γίνεται συνεχής παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας, με τη βοήθεια των συστημάτων BEMS που έχουν εγκατασταθεί σε 36 καταστήματα και 6 κτήρια διοίκησης της Τράπεζας. Η επεξεργασία δεδομένων οδηγεί στη διόρθωση τυχόν προβλημάτων, ενώ η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών εκτιμάται ότι συμβάλει στην εξοικονόμηση 430 ΜWh/χρόνο (αποφυγή έκλυσης 365 τόνων CO2/χρόνο) με τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις στην ενεργειακή διαχείριση των κτηρίων της Τράπεζας. Η δράση αυτή ξεκίνησε στην Τράπεζα με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Green Building.

Κλείδωμα θερμοστατών καταστημάτων
Σε πολλά καταστήματα ο θερμοστάτης του κλιματιστικού ρυθμίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό σε «ακατάλληλες» θερμοκρασίες (π.χ. 19 οC το καλοκαίρι). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλές καταναλώσεις. Οι θερμοστάτες σε όσα καταστήματα τα συστήματα κλιματισμού επιδέχονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις «κλειδώθηκαν» από τους υπεύθυνους συντηρητές στους 25-26οC.

Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές στα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης της Τράπεζας απενεργοποιούνται αυτόματα καθημερινά, αφού εμφανιστεί κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα 30 λεπτά πριν.


Ανακύκλωση Υλικών

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, τόνερ, μπαταριών κ.ά. Τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Τράπεζα αποτελούν βασικό συστατικό για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η ευαισθητοποιηση και το ενδιαφέρον του ανθρωπίνου δυναμικού για ανακύκλωση, αυξάνεται διαρκώς. 

Ανακύκλωση χαρτιού
Η ανακύκλωση χαρτιού στην Τράπεζα, ξεκίνησε το 2006 και συνεχίζεται με επιτυχία στα περισσότερα καταστήματα και σε όλα τα κτήρια διοίκησης. Μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακυκλώσει περισσότερους από 1.300 τόνους χαρτί. 

Ανακύκλωση μελανοδοχείων και τόνερ
Από χρόνο σε χρόνο οι ποσότητες μελανοδοχείων προς ανακύκλωση διπλασιάζονται. Το 2011 ξεκίνησε επέκταση της ανακύκλωσης μελανοδοχείων και εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Ανακύκλωση πλαστικού
Ανακύκλωση πλαστικού πραγματοποιείται σε όλα τα κτήρια διοίκησης της Τράπεζας.

Ανακύκλωση μπαταρίας
Σε κάθε κτηριακή μονάδα της Τράπεζας υπάρχει τοποθετημένος και ένας ειδικά διαμορφωμένος κάδος της ΑΦΗΣ. Έχουν ανακυκλωθεί περισσότεροι από 14 τόνοι μπαταριών.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Από το 2007 έχει επίσης ανακυκλώσει πάνω από πάνω από 60 τόνους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Πράσινες Προμήθειες

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει στην πολιτική των προμηθειών της «πράσινα» κριτήρια. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «πράσινες προμήθειες», εννοούμε ότι οι αγοραστές λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ενός προϊόντος πριν το αγοράσουν.

Χαρτί φιλικό προς το περιβάλλον
Ήδη από το 2007, σχεδόν όλες οι ανάγκες της Τράπεζας σε χαρτί Α3 και Α4 καλύπτονται με ανακυκλωμένο, μη χλωριωμένο χαρτί. Είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ μετά από τη δική της πρωτοβουλία δημιουργήθηκε στους μεγάλους οργανισμούς ένα dominο-effect αυξάνοντας τη ζήτηση του συγκεκριμένου τύπου χαρτιού.

Αναγομωμένα μελάνια
Το 40% των τόνερ που χρησιμοποιήθηκαν το 2011 προήλθε από ανακυκλωμένα μελανοδοχεία. Ειδικά για τα τόνερ των εκτυπωτών laser, που έχουν και τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση, το ποσοστό αυτό έφτασε το 80%.

Αντικατάσταση εταιρικού στόλου
Η Τράπεζα προχώρησε σταδιακά στην αντικατάσταση του εταιρικού στόλου συμβατικών οχημάτων με οχήματα χαμηλών εκπομπών CO2. Έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 260 συμβατικά αυτοκίνητα του στόλου με αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Το όφελος από τη μετάβαση αυτή αντιστοιχεί στο έργο απορρόφησης CO2 που παρέχουν σε 1 χρόνο 20.000 περίπου δέντρα.

Εξοπλισμοί 
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Τράπεζας αντικαθίσταται σταδιακά από συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO