Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες. Η εταιρεία έχει αδειδοτήσει και κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 8 MW καθώς και πλήθος Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση 3 Αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 25 MW...

Από την 28-12-2012, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ απορρόφησε την ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που αποτελούσε την αιχμή του δόρατος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

H εταιρεία Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε – ACA Lighting αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και κατασκευής φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανικών και Ανατολικών χωρών...

Η Αφοί Xουρσουλίδη Κατασκευαστική Ο.Ε. είναι μία εταιρεία που ασχολείται με συστήματα ψύξης- θέρμανσης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος δραστηριοποιείται σε προϊόντα και λύσεις ενέργειας για την προστασία, παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία για πάνω από 25 χρόνια προάγει συνεχώς λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον προσφέροντας προϊόντα τα οποία βοηθούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το σύνολο των προϊόντων βρίσκουν εφαρμογή σε απαιτητικούς καταναλωτές ενέργειας, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας παρέχει λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η λειτουργία Smart Grid Ready και Smart Active των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που στόχο έχουν να μειώσουν στο ελάχιστο την ενεργειακή κατανάλωση και τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μερικές από τις αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας που προτείνει η εταιρία. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ξεπερνούν τα 4MW. Η εταιρία παρέχει προϊόντα και λύσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO