Γίνε Αγρότης

Share this

Η ομάδα μας οργανώνει τις μεταφορές, τις παραλαβές από τους παραγωγούς και τις παραδόσεις στους πελάτες με τη μικρότερη δυνατή απόσταση ανά σημείο. Οργανώνουμε με το βέλτιστο τρόπο τα logistics μας ώστε να καταναλώνουμε τα ελάχιστα καύσιμα και να μειώνουμε τις απαιτούμενες διαδρομές των μεταφορικών μας μέσων. Επιπλέον προφυλάσσουμε τους καταναλωτές από άσκοπες μετακινήσεις σε αγορές εξασφαλίζοντάς τους τα βασικά εβδομαδιαία αγαθά που χρειάζονται με μία παράδοση στο σπίτι. Σε 6 μήνες λειτουργίας έχουμε μειώσει κατά 2.000 ώρες και πλέον στο σύνολο των πελατών μας τις ανάγκες για ίδιες μετακινήσεις.

Εφαρμόζουμε σύστημα οργάνωσης Logistics με βέλτιστες διαδρομές. Δεν χρησιμοποιούμε ψυγεία-αποθήκες ώστε να μην καταναλώνουμε ενέργεια και πόρους στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα παραδίδουμε αυθημερόν τα προιόνταπροϊόντα κατευθείαν από το Αγρόκτημα στο χώρο του Καταναλωτή. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο χαρτί και πάνω από 95% της επικοινωνίας μας με τους πελάτες αλλά και των λειτουργιών της επιχείρησής μας γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και μόνο τρόπο. Έτσι δεν αναλώνουμε πολύτιμους φυσικούς πόρους όπως το χαρτί και δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον με κατάλοιπα μελανιών.

Με την εφαρμογή καλών πρακτικών με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την μείωση των απαιτούμενων φυσικών πόρων, εξασφαλίσαμε χαμηλό λειτουργικό κόστος για την επιχείρησή μας. Η Κοινωνική Επιχείρηση «Γίνε Αγρότης» λειτουργεί με άξονα την κάλυψη πραγματικών Οικονομικών και Κοινωνικών Αναγκών με αποτέλεσμα ολόκληρη η εξοικονόμηση πόρων από τις καλές πρακτικές να μεταφέρεται αυτούσια στους πελάτες μας. Είναι ένας από τους λόγους οι οποίοι μας εξασφαλίζουν την δυνατότητα να προσφέρουμε στους Καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα σε Ανατρεπτικές Τιμές.

Δεν έχουμε ακόμα κάποια πιστοποίηση λειτουργιών. Ωστόσο είμαστε υπό έλεγχο για να πιστοποιήσουμε το σύνολο των βιολογικών προϊόντων που προσφέρουμε. Τον έλεγχο πραγματοποιεί η εταιρεία QWAYS.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO