Αιγίς Solar

Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EPC Contracting με ειδίκευση στον κλάδο των  Φωτοβολταϊκών και του Βιοαερίου.

Στον κλάδο των Φωτοβολταικών η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει έργα της τάξεως των 2 MW στη γη και σε στέγες στην Ελλάδα και έχει έργα της τάξεως των 2,5 MW υπό εξέλιξη.

H εταιρεία μας προσφέρει σε αποκλειστική συνεργασία με τη Γερμανική εταιρεία στον κλάδο του Βιοαερίου RΦRING ENERGIE – ANLAGEN ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και συντήρηση μονάδων βιοαερίου καθώς, και την ενίσχυση του επενδυτικού κεφαλαίου μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η RΦRING έχει εγκαταστήσει με επιτυχία πάνω από 150 μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος περίπου 80 MW και διαθέτει ευρεσιτεχνία στην τεχνολογία UDR, η οποία παρέχει υψηλή απόδοση βιοαντιδραστήρα σταθερής κλίνης UDR (Upflow – Downflow - Reflow) για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας και της διασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της (Patent No: 10 2005 054 323).

Η εμπειρία της μητρικής εταιρείας Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας στο χώρο των επενδύσεων και ειδικότερα των Α.Π.Ε. καθώς και η υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της, εξασφαλίζει το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση κάθε έργου. H μητρική εταιρεία Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχει μέχρι τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εγκατεστημένα ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 300 MW.
Αυτή την χρονική περίοδο είναι τεχνικοοικονομικός σύμβουλος σε ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 900 MW, τα οποία ξεπερνούν σε συνολική αξία τα 2 δισεκ. Ευρώ. Ένα από αυτά είναι η αδειοδότηση του πρώτου ηλιοθερμικού σταθμού στην Ελλάδα.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.. Με μεγάλη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σημαντική τεχνογνωσία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων, την κατασκευή, τη λειτουργία και το after sales service η «ΑΙΓΙΔΑ» είναι πάντα δίπλα σας.

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας φορέα πιστοποίησης QSTAR μέλος του ομίλου TUV Rheinland Cert GmbH και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για : ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Μελετητών Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO