Γίνε Αγρότης

Το «Γίνε Αγρότης» είναι μία πλατφόρμα δικτύωσης των μικρών Παραγωγών της Επικράτειας και των Τελικών Καταναλωτών κυρίως των Αστικών Περιοχών. Δίνει την δυνατότητα στις δύο πλευρές να πραγματοποιήσουν δίκαιη συναλλαγή μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης. Το Γίνε Αγρότης είναι μία Κοινωνική Επιχείρηση η οποία στόχο έχει να δραστηριοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους Αγρότες αλλά και τους Καταναλωτές.

Στον πυρήνα της ιδεολογίας μας υποστηρίζουμε ότι «Η Τροφή είναι μία Πολιτική Πράξη» δίνοντας έμφαση στην τοπική παραγωγή και κατανάλωση. Μειώνουμε τις απαιτούμενες μεταφορές μεταξύ Παραγωγού και Καταναλωτή στο ελάχιστο μειώνοντας το περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Επιχείρησης.
Ταυτόχρονα υποστηρίζει την εντοπιότητα των ποικιλιών παραγωγής (σε φυτά και ζώα) ώστε να διατηρηθούν οι τοπικές ποικιλίες της Ελλάδος.

Το Γίνε Αγρότης προτρέπει ταυτόχρονα τους Παραγωγούς της Επικράτειας να εξελιχθούν σε μεθόδους και ποικιλίες καλλιεργειών ώστε να καταστούν Σύγχρονοι και Ανταγωνιστικοί δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το εγχείρημα έχει ως βασική αποστολή την δημιουργία δικτύου για Φρέσκα, Ποιοτικά, Οικονομικά, Βιολογικά Τρόφιμα.

Κάθε ημέρα τα προϊόντα συλλέγονται φρέσκα στο χωράφι και ξεκινούν απευθείας για το σπίτι των Καταναλωτών εξασφαλίζοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν μοναδικότητα και καινοτομία στην υπηρεσίας μας.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO