ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

20 Μαϊ 2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β’ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»

20 Μαϊ 2013

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

02 Φεβ 2013

Kλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις. Kίνδυνοι και ευκαιρίες.

02 Φεβ 2013

Kλιματική αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO