Εμπορικές -
Βιοτεχνικές - Παραγωγικές - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ι.Μιχελάκης Α.Ε

Share this

Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Οι πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης.
  • Χρήση ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων εντός της εταιρείας.
  • Τα κτιριακά αποτελούνται από ειδικά πάνελ θερμομόνωσης και ενεργειακά κουφώματα
  • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.


ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO