Δημήτριος
Μαλαμούλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Share this

Η Δημήτριος Μαλαμούλης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Φωτοβολταϊκά & Ενεργειακές Εφαρμογές), έχει ήδη εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 500kW , με αποτέλεσμα την αποφυγή έκλυσης περίπου 750 τόνων CO2 ετησίως.

Στο κτίριο των γραφείων της εταιρείας η ψύξη και η θέρμανση γίνεται με αντλία θερμότητας ενεργειακής κλάσης Α++ με αποτέλεσμα την σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης όλοι οι λαμπτήρες του κτιρίου είναι χαμηλής κατανάλωσης και υπάρχει αυστηρή πολιτική για την απενεργοποίηση όλων των συσκευών με το τέλος της ημέρας.

Όλες οι παραπάνω ενεργειακές καταναλώσεις καλύπτονται από ένα σύστημα 10kW στο δώμα του κτιρίου μειώνοντας στο ελάχιστο το ενεργειακό αποτύπωμα από τη λειτουργία των γραφείων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO