Νεφ Νεφ Βιομηχανία
Και Εμπορία Ειδών
Ανώνυμη Εταιρεία

Share this

Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον / στην οργανισμό / επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Το 2012 προχωρήσαμε στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή των εγκαταστάσεών μας, συνολικής ισχύος 80KWp. Η εκτιμώμενη αποφυγή ρύπων (CO2) ανέρχεται στους 80 τόνους. Με δεδομένο ότι 2 στρέμματα δάσους απορροφούν 1,3 τόνους CO2, το συγκεκριμένο έργο ισοδυναμεί με 123 στρέμματα δάσους. Παράγονται κατά μέσο όρο 114.175KWh ανά έτος.

Συμμετέχουμε ενεργά στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», ανακυκλώνοντας τα παρακάτω υλικά:

 • Νάιλον κατά μέσο όρο 55 κιλά ανά μήνα
 • Χαρτί κατά μέσο όρο 2 τόνοι ανά μήνα
 • Μπαταρίες σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης του προγράμματος ανακύκλωσης μπαταριών της «ΑΦΗΣ Α.Ε.»
 • Φωτιστικά - Λαμπτήρες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»
 • Μικρές ηλεκτρονικές συσκευές σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους της εταιρίας.


Οι πρακτικές που εφάρμοσε η εταιρία για την μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος είναι οι παρακάτω:

 • Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης (στα γραφεία με λαμπτήρες φθορισμού, στον περιβάλλοντα χώρο και στα καταστήματα μας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED)
 • Αντικατάσταση το έτος 2013 του 60% των κλιματιστικών μονάδων με νεότερα μοντέλα χαμηλότερων ρύπων (ενεργειακής κλάσης Α)
 • Αντικατάσταση το έτος 2013 των 10 εκ των 14 αυτοκινήτων του εταιρικού στόλου με νεότερα μοντέλα χαμηλών ρύπων
 • Αντικατάσταση το έτος 2014 του εκτυπωτικού μηχανήματος με μοντέλο νέας τεχνολογίας με σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας (ENERGY STAR compliant)
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με ανίχνευση κίνησης σε χώρους που δεν απαιτείται η συνεχής λειτουργία τους
 • Κατά την αποχώρηση του προσωπικού από τους χώρους εργασίας πραγματοποιείται έλεγχος απενεργοποίησης ηλεκτρονικών συσκευών, κλιματιστικών μονάδων και φωτιστικών σωμάτων

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO