Τενόρα

Share this

Η Τενορα Α.Ε. μέσω θυγατρικών έχει προχωρήσει στη εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MWp, με αποτέλεσμα την αποφυγή έκλυσης  περίπου 2.340 τόνων CO2 ετησίως.

Επιπλέον, έχει προβεί σε:

• Σταδιακή μετατροπή όλων τον λαμπτήρων σε όλα τα κτήρια και αποθήκες του ομίλου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
• Σταδιακή αποκατάσταση όλων των κλιματιστικών με νέας γενιάς inverter ενεργειακής κλάσης Α. Επίσης εγκατάσταση δίπλων κρυστάλλων και κουφωμάτων για τις μικρότερες δυνατές απώλειες.
• Έχουν αντικατασταθεί 7 αυτοκίνητα του στόλου της εταιρείας με νέα μοντέλα χαμηλότερων ρύπων

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO