ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς θέτει σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης...

Κατά την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών διαλύτη, ενδέχεται να προκύψουν αέριες εκπομπές διαλυτών που περιέχουν υδρογονάνθρακες. Επίσης κατά το γέμισμα των δοχείων συσκευασίας με χρώματα ή βερνίκια διαλύτη μπορεί να προκύψουν αέριες εκπομπές οργανικών διαλυτών. Εφόσον χρησιμοποιηθούν οργανικοί διαλύτες στον καθαρισμό, ενδέχεται επίσης να προκύψουν εκπομπές...

Η διαρρύθμιση των γραφείων είναι τέτοια, ώστε κατά τη διάρκεια της μέρας όλοι οι χώροι να φωτίζονται φυσικά και να μην χρειάζεται τεχνητό φως. Φροντίζουμε να σβήνουμε τα φώτα που τυχόν είναι αναμμένα σε κάποιον χώρο, όταν αποχωρούμε από αυτόν.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO