ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Η διαρρύθμιση των γραφείων είναι τέτοια, ώστε κατά τη διάρκεια της μέρας όλοι οι χώροι να φωτίζονται φυσικά και να μην χρειάζεται τεχνητό φως. Φροντίζουμε να σβήνουμε τα φώτα που τυχόν είναι αναμμένα σε κάποιον χώρο, όταν αποχωρούμε από αυτόν.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO