Αέναος Ενεργειακά Συστήματα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες. Η εταιρεία έχει αδειδοτήσει και κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 8 MW καθώς και πλήθος Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση 3 Αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 25 MW. Επίσης η εταιρεία έχει αναπτυχτεί στην εισαγωγή και διανομή συναφών ενεργειακών προϊόντων, πραγματοποιώντας μια επιτυχή πορεία είτε με τα φυσικά της καταστήματα είτε με τους κατά τόπους συνεργάτες - εγκαταστάτες.

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση - ανάγκη τόσο με τα έτοιμα προϊόντα της όσο και με customize λύσεις.

Προϊόντα όπως: Φωτοβολταϊκά πλαίσια, φορητά αυτόνομα συστήματα, αυτόνομα φωτιστικά, συστήματα εφεδρείας, βάσεις στήριξης κ.α. αποτελούν από το 1996 την αποκλειστική ενασχόληση της εταιρείας από την εισαγωγή μέχρι και την εγκατάστασή τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία στεγάζει δύο συνεργεία ελέγχου και επισκευής των προαναφερθέντων προϊόντων στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εταιρεία κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 από την TUV Rheinland και είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό Σήμα Εμπιστοσύνης Chamber Trust από το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στόχος της Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ταυτόχρονη μακρόχρονη εγγύηση της εργασίας αλλά και του εξοπλισμού που παρέχεται.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO