Στη Vitex, σεβόμενοι τον καταναλωτή δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Σχεδιάζουμε και παράγουμε τα προϊόντα μας με τρόπο ώστε να είναι ασφαλή προς τη δημόσια υγεία και φιλικά προς το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Παράλληλα υιοθετούμε διαδικασίες που κατοχυρώνουν...

Η εταιρία «ZEIS – Zone of Energy Innovative Systems» δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ από το 2006 δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση  ενεργειακών συστημάτων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη θέρμανση με οικολογικούς τρόπους καθώς και άλλες δημιουργικές λύσεις.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO