ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Green Banking Portal

Share this

more

Το Portal

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz δημιούργησε το Green Banking Portal, ένα χώρο όπου, με όχημα την πράσινη επιχειρηματικότητα, έρχονται σε επαφή επιχειρήσεις και επενδυτές. Το Green Banking Portal της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως στόχο:

 • Την παρουσίαση καλών πρακτικών που υιοθετούνται από οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (π.χ. μείωση κατανάλωσης ενέργειας με μόνωση κτηρίου ή με τη χρήση ειδικών λαμπτήρων φωτισμού)
 • Την παρουσίαση πράσινων επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων που παράγουν/διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.
 • Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν οργανισμοί/επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.
 • Την ανταλλαγή απόψεων ή τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων και ιδιωτών μέσω του ειδικά διαμορφωμένου forum.
 • Την περαιτέρω δικτύωση επιχειρήσεων που είτε εντάσσονται στην πράσινη επιχειρηματικότητα μέσω προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν είτε μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μέσω των πρακτικών που υιοθετούν.

 

Περισσότερα
more

Το έργο climabiz

Το πρόγραμμα climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, έχει τίτλο «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα – Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Κύριος σκοπός του προγράμματος climabiz είναι να προετοιμάσει την αγορά έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Το πρόγραμμα αυτό, που έρχεται σε συνέχεια του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος GREENbanking4Life, υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων Face3ts που ειδικεύεται στα θέματα κλιματικής αλλαγής και την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση» καθώς και από ιδίους πόρους των τριών εταίρων. Η διάρκεια του έργου είναι τρία χρόνια, από 11 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα του climabiz.

Περισσότερα
more

Συμμετοχή στο Green Banking Portal

Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Green Banking Portal πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στη Δήλωση Αποδοχής Όρων Συμμετοχής. Επίσης, ο οργανισμός/επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής για παρουσίαση Καλής Πρακτικής ή/και Πράσινης Επιχείρησης online.
 2. Προσκόμιση κατά την επίσκεψη εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς των ισολογισμών ή Ε3, δύο τελευταίων ετών, ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση, της πρωτότυπης Δήλωσης Αποδοχής Όρων Συμμετοχής και οποιουδήποτε εγγράφου πιστοποιεί ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τα ανωτέρω νομιμοποιείται να αιτηθεί τη συμμετοχή του οργανισμού/της επιχείρησης στο Green Banking Portal.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε ετήσια βάση από την Τράπεζα Πειραιώς. Κάθε επιλέξιμος οργανισμός/επιχείρηση, εμφανίζεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στο Green Banking Portal με μία περιγραφή της καλής πρακτικής ή των πράσινων προϊόντων/υπηρεσιών, μία φωτογραφία και έναν ή περισσότερους συνδέσμους (links) που οδηγούν τον αναγνώστη σε περισσότερες πληροφορίες. H Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την παρουσίαση στο Green Banking Portal ενός οργανισμού/μίας επιχείρησης εάν αυτός/ή παύσει να πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλογής Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Περισσότερα
more

Πράσινες Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εντάσσονται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς ορίζει ως «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω 7 τομείς:

 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
 2. Εξοικονόμηση Ενέργειας,
 3. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων και Νερού,
 4. Πράσινη Χημεία,
 5. Πράσινες Μεταφορές,
 6. Βιολογική Γεωργία,
 7. Οικοτουρισμός - Αγροτουρισμός

Κατ’ επέκταση τα «πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες» αφορούν στα προϊόντα εκείνα (βιολογικά προϊόντα, φωτοβολταϊκά πανέλα, ειδικούς λαμπτήρες κ.λπ.) και τις υπηρεσίες (χρηματοδοτικά προγράμματα, μελετητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικοτουρισμού, κ.λπ.) των οποίων η κατασκευή, η πώληση και η χρήση επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη, διατηρώντας το φυσικό κεφάλαιο και την ποιότητα ζωής. Ουσιαστικά αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από μια επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε έναν από τους 7 προαναφερόμενους τομείς.

 

Περισσότερα
more

Καλές Πρακτικές

Οι καλές πρακτικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος αφορούν σε στρατηγικές ή και προγράμματα που βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, στο επίπεδο λειτουργίας τους.

Παραδείγματα αποτελούν η καταγραφή, ο υπολογισμός και η παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και οι ενέργειες για τη μείωσή του. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες, περιορισμός των μετακινήσεων, εναλλακτική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κλπ. Οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να έχουν σχετική περιβαλλοντική πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS κ.ά.) από αρμόδια διαπιστευμένα όργανα.

Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO