Οι Πρωταγωνιστές

Το πρόγραμμα GREENbanking4Life υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ο Εταίρος.


Ο Εταίρος

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης , είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση με πείρα άνω των 15 ετών στην υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ο Δικαιούχος

Η Τράπεζα Πειραιώς , μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια γενική τράπεζα ειδικευμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη λιανική τραπεζική, το e-banking και τις κεφαλαιαγορές. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει συστήσει Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων με πλήρους απασχόλησης εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος και με μακρά εμπειρία στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO