Νέα

20/06/2014

Βράβευση climabiz

Ως ένα από τα καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που αξιολογήθηκαν μέσα στο 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το climabiz"Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή". Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Τράπεζας ο κος Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Green Week με θέμα "Κυκλική οικονομία - εξοικονόμηση πόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας. Οκoς Ζάβρας δήλωσε μεταξύ άλλων: "Κεντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι να στηρίζουμε εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία".


16/05/2014

Επιστημονικό άρθρο climabiz

Το έργο climabiz υλοποιήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τη Facets, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε σκοπό να προετοιμάσει την αγορά έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο του έργου αυτού δημοσιεύτηκε ένα επιστημονικό άρθρο στο περιοδικό Journal of Environmental Planning and Management. Το άρθρο έχει τίτλο “A methodological framework and tool for assessing the climate change related risks in the banking sector”, και περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία εκτίμησης του κλιματικού κινδύνου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz. Είναι από τις λίγες επιστημονικές δημοσιεύσεις που αφορούν στην οικονομική αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο εδώ: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2014.89948920/06/2014

Το climabiz παρουσιάστηκε στη Ντόχα του Κατάρ

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, στη Ντόχα του Κατάρ, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα climabizσε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 30 Νοεμβρίου, στο περίπτερο της ΕΕ. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός πρωτοπόρου εργαλείου που υπολογίζει, με οικονομικούς όρους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις καθώς και το κόστος εφαρμογής πρακτικών λύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ΦΑΣΕΤΣ και το WWFΕλλάς.

Έγιναν τρεις ξεχωριστές παρουσιάσεις: “The CLIMABIZ project-Climate drives business: The case study of Piraeus Bank” από τον Δημήτρη Δημόπουλο, Τράπεζα Πειραιώς, “Estimating climate change risks for the banking sector– Methodological aspects” από τον Δημήτρη Λάλα, ΦΑΣΕΤΣ και “The role and responsibility of the financial institutions in tackling climate change”, από τον Δημήτρη Καραβέλλα, WWF Ελλάς.

Πέραν των παρουσιάσεων, το πρόγραμμα climabiz επικοινωνήθηκε κατά τη διάρκεια δεκάδων προσωπικών συζητήσεων με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυβερνητικών και διακυβερνητικών φορέων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Σε όλες τις περιπτώσεις τονίστηκε ότι το πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα για :

  • το πώς μπορούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να συνεισφέρουν πρακτικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • το πώς μπορούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να ευαισθητοποιήσουν σε θέματα κλιματικής αλλαγής τους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό
  • το πώς μπορεί να αναπτυχθούν συνεργασίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: χρηματοπιστωτικός οργανισμός + ιδιωτική εταιρεία συμβούλων + μη κυβερνητική οργάνωση+ Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+).

22/11/2012

Επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο climabiz

Μια σειρά από έξι σύντομα DVDs με πρωτότυπα γραφικά animation, που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, προβάλλονται σε 160 καταστήματα και στα κτήρια Διοίκησης. Τα DVDs αυτά δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz. Τα DVDs προβάλλουν με απλό τρόπο το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το περιβάλλον και την οικονομία και πώς μπορούν από την κλιματική αλλαγή να προκύψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα DVDs είναι ενσωματωμένα στο εταιρικό βίντεο που προβάλλεται για τους πελάτες των καταστημάτων και μπορούν να σταθούν σαν 6 ανεξάρτητα επεισόδια. Σκοπός είναι να ενημερώσουν και ευαισθητοποιήσουν τόσο το κοινό όσο και τους εργαζόμενους στα καταστήματα για τη σχέση της κλιματικής αλλαγής και των ελληνικών επιχειρήσεων.


28/09/2012

Ημερίδα εργασίας στην Κύπρο

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, μια ημερίδα εργασίας οργανώθηκε στη Λευκωσία για στελέχη και τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ, στο πλαίσιο του έργου climabiz. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις, όπως και να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Ειδική αναφορά έγινε στο εργαλείο που δημιουργήθηκε για τον υπολογισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Έγιναν παρουσιάσεις από τρία μέλη της ομάδας έργου, δύο από τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών GreenBanking, και τον Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος, και μία από το WWF Ελλάς. Το WWF Ελλάς παρουσίασε βασικές πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή, και πως επηρεάζει το περιβάλλον και την οικονομία. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος παρουσίασε την περιβαλλοντική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς και τους στόχους του climabiz, ενώ η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών GreenBankingμίλησε για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η ημερίδα εργασίας ήταν πολύ επιτυχής καθώς ακολούθησαν συζητήσεις αναφορικά με το πώς η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου μπορεί να αναπτύξει μια πράσινη πολιτική και πώς να συνεργαστεί για αυτό το σκοπό με τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου στην Ελλάδα.

Την ημερίδα παρακολούθησαν 38 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Γενικοί Διευθυντές, τρεις Επικεφαλής Μονάδων, ένας Αναπληρωτής Διευθυντής, ένας Αναπληρωτής Επικεφαλής, και άλλο προσωπικό από διάφορες διευθύνσεις όπως Λιανική Τραπεζική, Επιχειρηματική & Εμπορική Τραπεζική, Πίστη, Διαχείριση Περιουσίας, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Marketingκαι Δημόσιες Σχέσεις, Στρατηγική και Επενδυτική Τραπεζική.


10/07/2012

Τα νέα climabiz βίντεο προβάλλονται στα καταστήματα

Μια σειρά από έξι σύντομα DVDs με πρωτότυπα γραφικά animation, που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, προβάλλονται σε 160 καταστήματα και στα κτήρια Διοίκησης. Τα DVDs αυτά δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz. Τα DVDs προβάλλουν με απλό τρόπο το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το περιβάλλον και την οικονομία και πώς μπορούν από την κλιματική αλλαγή να προκύψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα DVDs είναι ενσωματωμένα στο εταιρικό βίντεο που προβάλλεται για τους πελάτες των καταστημάτων και μπορούν να σταθούν σαν 6 ανεξάρτητα επεισόδια. Σκοπός είναι να ενημερώσουν και ευαισθητοποιήσουν τόσο το κοινό όσο και τους εργαζόμενους στα καταστήματα για τη σχέση της κλιματικής αλλαγής και των ελληνικών επιχειρήσεων.


09/07/2012

To climabiz στην ετήσια έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε την 6η ετήσια έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας, όπου γίνεται και αναφορά στην πρόοδο του προγράμματος climabiz. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται στην "Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου", ειδική εφαρμογή για την εκτίμηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου αλλά και επιχείρησης. Η εφαρμογή υπολογίζει με οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο (φυσικό και θεσμικό) για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, γεωργίας, ναυτιλίας, παραγωγής ενέργειας και υπηρεσιών (ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία). Η εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου έχει τη δυνατότητα ανάλυσης 80 υποκλάδων και 146 τυπικών μονάδων. Η ίδια εφαρμογή μπορεί να εκτιμήσει και το κόστος εφαρμογής μίας ή περισσοτέρων πρακτικών, με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο. Με την εφαρμογή αυτή οι ειδικά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Η Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=240059&lang=1&nt=102&sid=&fid=240188


27/06/2012

Παρουσίαση climabiz στο Corporate Waste & Recycling Conference

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο Corporate Waste & Recycling Conference (26 Ιουνίου 2012). Στο συνέδριο που διοργάνωσε η Boussias Communications, παρουσιάστηκαν επιτυχημένα case studies μεγάλων επιχειρήσεων, που εξασφάλισαν αποτελεσματική και ανταποδοτική διαχείριση των αποβλήτων τους. Ο Προκόπης Γαβριήλ, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε ορισμένες από τις ενέργειες της Τράπεζας στην κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα climabiz.


25/06/2012

Εκπαίδευση climabiz

Σε συνέχεια των ενημερωτικών ημερίδων που έγιναν το Δεκέμβριο του 2011, η εκπαίδευση για την “Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου” συνεχίστηκε με μία νέα ομάδα 65 ειδικών εργαζομένων που έχουν το ρόλο της επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων σε επιχειρήσεις. Οι «Συνεργάτες Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών» χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν με παραστατικό τρόπο ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις.


30/04/2012

Επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στο έργο climabiz

Ένα σημαντικό γεγονός στη διαχείριση του έργου ήταν η ετήσια αποστολή στο έργο, της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης των έργων LIFEστις 20.4.2012. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μέλη και των τριών εταίρων, δηλαδή της Τράπεζας Πειραιώς, του WWFΕλλάς και της Facets, συναντήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου μέλος της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την πρόοδο του προγράμματος. Η ολοήμερη επίσκεψη περιλάμβανε αναλυτική παρουσίαση και εκτενή συζήτηση.


06/04/2012

Ημερίδα εργασίας στη Βουλγαρία

Στις 4 Απριλίου 2012, διοργανώθηκε ημερίδα εργασίας στη Σόφια για υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz. Η συνάντηση είχε σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την Τράπεζα, όπως επίσης και σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Ειδική αναφορά έγινε στο εργαλείο που αναπτύχθηκε για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έγιναν δύο παρουσιάσεις από μέλη του προγράμματος από τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών GreenBanking, και τον Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος.

Την ημερίδα εργασίας παρακολούθησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, και 8 Διευθυντές και Επικεφαλής διαφόρων μονάδων όπως Δίκτυο Καταστημάτων, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικά Κέντρα, Λιανική Τραπεζική, Microfinance, Πίστης και Πωλήσεις, Πειραιώς Βουλγαρία LeasingΑ.Ε., Επιχειρηματικό Κέντρο Σόφιας 1, και Γραφείο Τύπου.

Η ημερίδα εργασίας σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς ακολούθησαν εποικοδομητικές συζητήσει και μετέπειτα conference-callsσχετικά με τις ευκαιρίες για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας πράσινων τραπεζικών προϊόντων που να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Επίσης έγιναν συζητήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα κλιματικής αλλαγής.


02/04/2012

Ημερίδα εργασίας στη Ρουμανία

Στις 26 Μαρτίου 2012, διοργανώθηκε ημερίδα εργασίας στο Βουκουρέστι για υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz. Η συνάντηση είχε σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την Τράπεζα, όπως επίσης και σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Ειδική αναφορά έγινε στο εργαλείο που αναπτύχθηκε για τη μέτρηση για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Έγιναν δύο παρουσιάσεις από μέλη του προγράμματος από τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών GreenBanking, και τον Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος.Την ημερίδα εργασίας παρακολούθησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Ρουμανίας, δύο Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, ένας Βοηθός Γενικός Διευθυντής και 5 Διευθυντές Διευθύνσεων όπως Λιανική Τραπεζική, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Δίκτυο Καταστημάτων.

Η ημερίδα εργασίας σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς ακολούθησαν εποικοδομητικές συζητήσει και μετέπειτα conference-callsσχετικά με τις ευκαιρίες για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας πράσινων τραπεζικών προϊόντων που να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Επίσης έγιναν συζητήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας Πειραιώς Ρουμανίας και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα κλιματικής αλλαγής.


21/03/2012

Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στελέχη από τον Τομέα Πράσινης Επιχειρηματικότητας και τη Μονάδα Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς παραβρέθηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) που διεξήχθη στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή: Κάνοντας την πράσινη ανάπτυξη πραγματικότητα» (Tackling Climate Change: Making Green Growth a Reality). Η ΕΤΕ βοηθά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρηματοδοτώντας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας. Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο ήταν χρήσιμες για τη επίτευξη των στόχων του προγράμματος climabiz.


14/12/2011

Ημερίδες εργασίας στο πλαίσιο του climabiz

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου climabiz, έχουν προβλεφθεί από το συντονιστή του έργου, την Τράπεζα Πειραιώς, 12 ημερίδες εργασίας σχετικά με αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Από αυτά, πραγματοποιήθηκαν ήδη τα 6: στα Ιωάννινα (3.11.2011), τη Βέροια (8.11.2011), το Ηράκλειο (19.11.2011), την Καβάλα (23.11.2011), την Πάτρα (25.11.2011) και τη Λάρισα (2.12.2011). Οι ημερίδες στοχεύουν κυρίως στους περίπου 400 «πράσινους συνεργάτες» (1 σε κάθε κατάστημα, και 4 σε κάθε πράσινο κατάστημα), οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί ειδικά στην πράσινη τραπεζική και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Οι «πράσινοι συνεργάτες» έχουν άμεση επαφή με πελάτες και άρα πρέπει να μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικές με κλιματικούς κινδύνους και να μπορούν να δώσουν συμβουλές για μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επίσης 3 ακόμη ημερίδες εργασίας θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο για τις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς, για τη μετάδοση των στόχων του έργου και σε άλλες χώρες. Σε δεύτερη φάση, επιπλέον των προαναφερόμενων ημερίδων εργασίας, έξι ακόμη συναντήσεις θα γίνουν με τους CreditAnalystsτης Τράπεζας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Έμφαση θα δοθεί στη χρήση των εργαλείων Υπολογισμού Κλιματικού Κινδύνου, και Αποτίμησης Κόστους Προσαρμογής στην Κλιματική αλλαγή εφόσον οι creditanalysts παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση δανείων.


29/09/2011

Το climabiz στο διεθνές συνέδριο του AgriBioMediterraneo

HΤράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο για «Βιολογική Γεωργία και Αγρο-Οικο-τουρισμό» που διεξήχθη στη Ζάκυνθο, 16-18 Σεπτεμβρίου 2011, όπου παρουσίασε τη στρατηγική της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και για την υποστήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η παρουσίαση αναφέρθηκε και στον κίνδυνο αλλά και τις ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις, κάνοντας αναφορά στους στόχους του προγράμματος climabiz. Το διεθνές συνέδριο διοργανώθηκε από την AgriBioMediterraneo, το Μεσογειακό τμήμα του InternationalFederationofOrganicAgricultureMovements(IFOAM). Συμμετείχαν δε 150 σύνεδροι από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Μεσόγειο. Στο συνέδριο μοιράστηκε και το φυλλάδιο του climabiz.


01/07/2011

Έκθεση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWFΕλλάς και την εταιρεία Facets, ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο « Κλιματική α λλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες». Η σύνταξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τoWWFΕλλάς και έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία. Στο πρώτος μέρος της έκθεσης δίνονται βασικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζονται. Η έκθεση θα διανεμηθεί σε επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


21/06/2011

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης climabiz

Στο πλαίσιο του προγράμματος climabizολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη Μονάδα Περιβάλλοντος ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), με τίτλο «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικές ευκαιρίες: Μέρος Ι – Οι βασικές πληροφορίες». Οι ενότητες που αυτό περιλαμβάνει είναι:

  • Η ιστορία του κλίματος
  • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  • Ο ρόλος του ανθρώπου στην κλιματική αλλαγή
  • Επιπτώσεις και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Κίνδυνοι και ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή
  • Τράπεζα Πειραιώς και κλιματική αλλαγή

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.


13/06/2011

Παρουσίαση του climabiz στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσκάλεσε την Τράπεζα Πειραιώς για να παρουσιάσει τις ενέργειες και τα επιτεύγματα της Τράπεζας σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική της διαχείριση. Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 09/06/11, εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, μεταξύ στελεχών του αερολιμένα και επιχειρήσεων/φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τόσο η παρουσίαση όσο και η συζήτηση η οποία ακολούθησε έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για τις δράσεις και τη στρατηγική της Τράπεζας και να ενημερωθούν για το πρωτοπόρο πρόγραμμα climabizπου εκτιμά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή.


30/05/2011

Ετήσια συνάντηση με περιβαλλοντικές οργανώσεις

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς και της μακροχρόνιας υποστήριξης δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, διοργανώθηκε στις 17 Μαΐου 2011 συνάντηση με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας, με ιδιαίτερη αναφορά στο GREENbanking4Life, το πρώτο πρόγραμμα LIFE που υλοποίησε η Τράπεζα. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του climabiz, του νέου προγράμματος LIFE της Τράπεζας Πειραιώς και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή και πράσινη επιχειρηματικότητα.


16/05/2011

Σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης UNEP-FI

Η υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του προγράμματος παρακολούθησε επιτυχώς ένα πρόγραμμα μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης διάρκειας τριών εβδομάδων (3 Απριλίου – 25 Απριλίου) που οργανώθηκε από το UNEP-FI. Η σειρά μαθημάτων αφορούσε σε Κινδύνους και Ευκαιρίες για τον Χρηματοοικονομικό τομέα, που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και οι ενότητες περιλάμβαναν: (α) Εισαγωγή στην επιστήμη της κλιματικής αλλαγής, (β) Κλιματική αλλαγή και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, (γ) Διεθνής πολιτική για την κλιματική αλλαγή, (δ) Πολιτικές για καθαρή ενέργεια και κλιματική αλλαγή, (ε) Κλιματική αλλαγή και στρατηγικές επένδυσης χαρτοφυλακίου, (στ) Κλιματικοί κίνδυνοι για τα έργα, (ζ) Ευκαιρίες και κίνδυνοι για αειφόρο ενέργεια, (η) Εισαγωγή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, (θ) Εισαγωγή στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, (ι) Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης – Κίνδυνοι και Ευκαιρίες για παροχείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν ήταν πολύ χρήσιμες για τους σκοπούς του προγράμματος.


14/03/2011

Συνάντηση συμμετόχων

Στις 2 Μαρτίου 2011, στο πλαίσιο του climabiz, μια συνάντηση συμμέτοχων (stakeholders) διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχαν 24 άτομα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων μελών του προγράμματος. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνάντηση συμμετείχε και η κ. Τζώρτζια Βαλαώρα, από την Ομάδα Εξωτερικής Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο, με τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα: Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί πολύ από την κλιματική αλλαγή στα επόμενα χρόνια, και ότι αυτή η επίδραση θα είναι κυρίως αρνητική, όμως θεωρούν ότι μπορούν να υπάρχουν και ευκαιρίες.


17/01/2011

Συνέδριο Climate Finance

Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή του προγράμματος παρακολούθησε το “ClimateFinance2010 Conference” στο Λονδίνο στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2010. Ενότητες του συνεδρίου περιλάμβαναν: (a) προβλέψεις για τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή στο Κανκούν, (b) πράσινες τράπεζες-νέα κανάλια για χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, (c) πράσινα πακέτα δημοσιονομικών κινήτρων, (d) αγορές άνθρακα, (e) χρηματοδότηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, (f) πράσινα ομόλογα, (g) ιδιωτικές επενδύσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κ.λπ. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τους στόχους του climabizμε άλλους συμμετέχοντες που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.environmental-finance.com/pages/cf10-presentations.


18/10/2010

Η καταχώρηση του climabiz

Η καταχώρηση του climabiz όπως εμφανίζεται σε εφημερίδες και περιοδικά.


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO