Πρόγραμμα Climabiz

Το πρόγραμμα climabiz

Τίτλος προγράμματος: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ακρωνύμιο του προγράμματος: Το ακρωνύμιο του προγράμματος «climabiz» προέρχεται από τις δύο λέξεις «Climate» και «Business», υποδηλώνοντας τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Διάρκεια προγράμματος: 11 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Περιοχή Δράσης: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος

Κωδικός προγράμματος: LIFE08 ENV/GR/000552

Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα climabiz συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση».

Προϋπολογισμός: € 1.854.140

Συμμετοχή ΕΕ: € 924.445

Σκοπός

«…να προετοιμάσει την αγορά έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή…»

Το climabiz συνεισφέρει στην υλοποίηση του παρακάτω στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής:

«Τη διασφάλιση της προσαρμογής της οικονομίας…και της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και στον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών».

Στόχοι

  • Προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη γενικότερα.
  • Δημιουργία ειδικών μηχανισμών για την παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Δημιουργία μηχανισμών για τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
  • Ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την πιο ομαλή προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μετόχων, προμηθευτών, πελατών και του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και του ευρύτερου κοινού, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Climabiz-Πρωταγωνιστές

Συντονιστής δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς

Συμπράττοντες δικαιούχοι:

  • FACE3TS
  • Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής,
  • WWF Ελλάς
  • Περιβαλλοντική οργάνωση που ως σκοπό έχει να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Ομάδα Έργου Climabiz

Όνομα Ρόλος στο έργο Στοιχεία Επικοινωνίας
Τράπεζα Πειραιώς    
Βρασίδας Ζάβρας Επικεφαλής Προγράμματος  
Δημήτρης Δημόπουλος Διαχειριστής Προγράμματος +30 210 3288293
WWF Ελλάς    
Κωνσταντίνος Λιαρίκος Σύμβουλος Πολιτικής +30 210 3314893
Facets    
Σεβαστιανός Μοιρασγεντής Επιστημονικός Σύμβουλος +30 210 3613137Οργανόγραμμα

Πατήστε εδώ για να δείτε το Οργανόγραμμα του Έργου.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO