Πρόοδος

Πρόοδος ανά Δράση

Σύντομη παρουσίαση προόδου ανά Δράση 31 Δεκεμβρίου 2012

Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος

Η διαχείριση του προγράμματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Δράση 2: Προσδιορισμός των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έχει ολοκληρωθεί η έκθεση «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες», η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δράση 3: Αποτίμηση του κινδύνου και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή

Το μοντέλο αποτίμησης κλιματικού κινδύνου και το μοντέλο αποτίμησης μείωσης κλιματικού κινδύνου έχουν ολοκληρωθεί.

Η μελέτη αποτίμησης οικονομικών ευκαιριών «Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες» και η απλουστευμένη της μορφή έχουν ολοκληρωθεί. Η απλουστευμένη μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δράση 4: Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή

Το e-tool (ένα απλοποιημένο δηλαδή εργαλείο από τα μοντέλα) έχει ολοκληρωθεί.

Το Green Banking Portal έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.greenbanking.gr).

Δράση 5: Ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς για την κλιματική αλλαγή και την επιχειρηματικότητα

Τρία e-learning έχουν ολοκληρωθεί.

Εννέα workshops έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και τρία σε θυγατρικές του εξωτερικού (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος).

Οι πράσινες ειδήσεις αναρτώνται τακτικά στο intranet της Τράπεζας.

Δράση 6: Επικοινωνία και διάχυση της τεχνογνωσίας του προγράμματος climabiz

'Εχουν εκδοθεί δύο φυλλάδια, ένα με βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και ένα σχετικά με το Green Banking Portal.

Το DVD έχει ολοκληρωθεί και τα 25 videos προβάλλονται στα καταστήματα, τα κτήρια διοίκησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (www.youtube.com/user/SkepsouPrasina).

Η ιστοσελίδα (www.climabiz.gr) ανανεώνεται τακτικά.

Το noticeboard, ουσιαστικά ένα βίντεο για το πρόγραμμα climabiz έχει ολοκληρωθεί και προβάλλεται σε όλες τις οθόνες των καταστημάτων και των κτηρίων διοίκησης.

Μέλος της ομάδας έργου έχει συμμετάσχει σε ένα συνέδριο LIFE στο Ελσίνκι, και σε ένα συνέδριο για Carbon Finance στο Λονδίνο. Το πρόγραμμα climabiz παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, στη Ντόχα του Κατάρ. Η τεχνική αναφορά «Κλιματική Αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας» ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ένα επιστημονικό άρθρο έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Ολοκληρώθηκε το Layman's Report και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Εκθέσεις Προόδου

Inception Report - 30 November 2010

Mid-term Report - 31 October 2011

Final Report - 30 April 2013

Παραδοτέα

Φυλλάδιο Climabiz

Φυλλάδιο Green Banking Portal

Κλιματική Αλλαγή και Ελληνικές Επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες - Σύνοψη

Κλιματική Αλλαγή και Ελληνικές Επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες

Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Κλιματική Αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας

Climabiz Layman's Report

Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή

Green Banking Portal

Climabiz Videos

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO