ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22 Ιαν 2020

ΦΕΚ Τεύχος Β Αρ. Φύλλου 4893 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

16 Μαϊ 2018

ΦΕΚ Τεύχος Β Αρ. Φύλλου 1466 Διενέργεια 3 Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 'Εργων ΑΠΕ

07 Μαϊ 2018

Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

07 Μαϊ 2018

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO