ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τα κύρια επιτεύγματα και η προστιθεμένη αξία του Προγράμματος GREENbanking4Life θα αναλύονται κατά τακτά διαστήματα.
To climabiz calculator παρέχει σε μία επιχείρηση μία πρώτη προσέγγιση, με οικονομικούς όρους, για το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από τη κλιματική αλλαγή.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO