Δολαψάκης Α.Τ.Ε

Share this

Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον / στην οργανισμό / επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Όλοι οι λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας στα γραφεία και την αποθήκη έχουν αντικατασταθεί με λαπτήρες led, ενώ η ψύξη και θέρμανση των γραφείων γίνεται με σύγχρονο σύστημα VRV, υψηλού βαθμού απόδοσης.


Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους / της οργανισμού / επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;

Από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας έχει διαπιστωθεί ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι ενεργειακές δαπάνες της επιχείρησης.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO