Κοφινάς Α.Ε.

Το 1977 ξεκινούν τα πρώτα βήματα των Αδελφών Κοφινά στη κατασκευή προκατασκευασμένων κατοικιών. Η συνεχής αναζήτηση και έρευνα αποφέρει ανά τις δεκαετίες διαρκή εξέλιξη και πλάθει την ιδέα της νέας δόμησης της προκατασκευασμένης κατοικίας. Η εταιρεία καινοτομεί τεχνολογικά χωρίς να επαναπαύεται. Συνεχώς εισάγει νέα στοιχεία στη κατασκευή των σπιτιών, που αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται και δοκιμάζονται τόσο από τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες μας όσο και από διεθνείς οργανισμούς με σημαντικότερους :

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο το μοναδικό σύστημα δόμησης της εταιρείας ξεπέρασε κάθε φυσικό όριο αντοχής
- το σύστημα ορθής διαχείρησης ISO 9001:2008 από την TUV
- το πιστοποιητικό FSC για την αειφορική δασική διαχείριση της χρησιμοποιούμενης ξυλείας μας
- το πιστοποιητικό DUNS για την εταιρική ταυτότητα μας.

Στα πλαίσια μιας σφαιρικής εξέλιξης, η εταιρία έχει εστιάσει και στο ενεργειακό τομέα των κατασκευών.
 
Η χρήση Σουηδικής και Φινλανδικής ξυλείας ως κύριο δομικό υλικό καθιστά τη κατοικία πλήρως οικολογική αφού στη κατασκευή σπιτιών η αντικατάσταση των συμβατικών δομικών υλικών από το ξύλο, μειώνει κατά 1,1 τόνους ανά κυβικό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πόσο μάλλον όταν η εταιρία συνεργάζεται με εργοστάσια παραγωγής Σουηδικής και Φινλανδικής ξυλείας, στα οποία για κάθε δέντρο που κόβεται φυτεύονται τρία έως πέντε, παράγοντας ουσιαστικά αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα.

Συν τοις άλλοις οι κατοικίες σχεδιάζονται με τρόπο βιοκλιματικό ώστε μέσω των ανοιγμάτων, των συστημάτων σκίασης, του προσανατολισμού και του μηχανολογικού εξοπλισμού να υπάρχουν οι απαραίτητες εσωκλιματικές συνθήκες και να εξοικονομείται ενέργεια για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον συντελεστή θερμοπερατότητας της τοιχοποιίας (ο οποίος φτάνει ακόμα και 0,11 W/m2K και επιτυγχάνει μείωση κατανάλωσης ενέργειας 75%-80% σε σχέση με τη συμβατική τοιχοποιία), μπορούν αποδεδειγμένα να τεκμηριώσουν γιατί σπίτια της εταιρίας έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Α!


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO