Α. ΚΑΙ Γ. ΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε.

Share this

Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;

Ακολουθώντας το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ΙSO 14001:2004 πραγματοποιείται η διαχείριση των αέριων ρύπων.


Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Στο κατάλυμά μας εφαρμόζουμε ένα σύνολο πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος όπως:

  • Για το φωτισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτηρίου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED με πολύ χαμηλή κατανάλωση
  • Για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης εγκαταστάθηκαν ηλιακά πάνελ επί της στέγης του κτηρίου
  • Για την παραγωγή μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα

Πιο συγκεκριμένα, μέρος της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας του καταλύματος καλύπτεται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ για μέρος του στόλου των οχημάτων υπήρξε αντικατάσταση της βενζίνης ως καυσίμου με αέριο, διασφαλίζοντας καθαρότερα καυσαέρια και μειωμένη κατανάλωση. Παράλληλα, τα αέρια από τη λειτουργία της κουζίνας και το ζεστό νερό χρήσης απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα εφόσον διέλθουν από ειδικά φίλτρα συγκράτησης των μικροσωματιδίων, ελαχιστοποιώντας έτσι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

  • Για τη διαχείριση των απορριμμάτων διατίθενται κάδοι ανακύκλωσης πλαστικού, λαμπτήρων, μπαταριών, γυαλιού και χαρτιού
  • Για την εξασφάλιση εγκεκριμένων προμηθευτών φιλικών προς το περιβάλλον, γίνεται ετήσια αξιολόγησή τους
  • Χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού
  • Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών, χρησιμοποιούμε προπάνιο και όχι πετρέλαιο
  • Γίνεται διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τριτοβάθμιο βιολογικό, σε κτήμα με ελαιόδεντρα, με σκοπό το πότισμα και την αναβάθμιση της παραγωγής
  • Γίνεται αποκομιδή της λυματολάσπης με ειδικό πιστοποιημένο όχημα και μεταφορά της σε εργοστάσιο επεξεργασίας και κομποστοποίησης με τελικό αποτέλεσμα εδαφοβελτιωτικό λίπασμα

Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε;

Με την εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων, είχαμε μείωση καυσίμων 15-20%. Γενικότερα, μειώσαμε κατά πολύ το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, καθώς μέρος της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων δεν καταλήγει στο ΧΥΤΑ.


Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους/της οργανισμού/επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;

Τα λειτουργικά έξοδα του καταλύματος μειώθηκαν καθώς περιορίζονται πλέον μόνο στην καταβολή των πάγιων δαπανών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα έξοδα που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος. Ταυτόχρονα, έχουμε μείωση λειτουργικών εξόδων και λόγω προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικό πάροχο (καλύτερο τιμοκατάλογο).


Έχουν τεκμηριωθεί/επαληθευθεί οι πρακτικές παρακολούθησης ή μείωσης του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος από κάποιον ανεξάρτητο φορέα; Έχετε αποκτήσει για τη λειτουργία της εταιρείας σας κάποια πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS);

Το κατάλυμά μας είναι πιστοποιημένο με το αναγνωρισμένο και διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001:2004 το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα QMS INTERNATIONAL.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO