ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ

Share this

1. Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;

Η παρακολούθηση και ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής μας γίνεται μέσω: Της συνεχούς προσπάθειας για την μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων των εταιρικών αυτοκινήτων. Της χρήσης αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών πάνελ.


2. Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα
;

Για να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα εφαρμόζουμε τις ακόλουθες πρακτικές: Τα κτήρια της εταιρείας είναι πλήρως θερμομονωμένα τόσο στα δώματα όσο και στις εξωτερικές τοιχοποιίες τους. Έχουν τοποθετηθεί ενεργειακά κουφώματα και ενεργειακά κρύσταλλα. Για τη ψύξη και τη θέρμανση των γραφείων χρησιμοποιούμε αντλίες θερμότητας , φωτοβολταϊκά πάνελ καθώς & κλιματιστικά inverter ενεργειακής κλάσης Α+++. Αντικαταστήσαμε τους συμβατικούς λαμπτήρες με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, οι οποίοι είναι αποδοτικοί, φιλικοί στο περιβάλλον και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο στόλος των εταιρικών οχημάτων ανανεώνεται με νέα οχήματα τα οποία εκπέμπουν ελάχιστους ρύπους. Μετά το πέρας του ωραρίου απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένη εταιρεία ανακυκλώσεως όλων των αποβλήτων.


3. Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε
;

Εφαρμόζοντας τις ανωτέρω πρακτικές επιτύχαμε μια μείωση της τάξης του 55% στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και κατ’ επέκταση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος . Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον αυτή η μείωση να ξεπεράσει το 60% με την χρήση νέων τεχνολογιών που θα εφαρμόσουμε , ενώ η κατανάλωση καυσίμου καθώς και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 40% από τη χρήση των εταιρικών μας αυτοκινήτων.


4. Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους/της οργανισμού/επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα
;

Εφαρμόζοντας τις ανωτέρω πρακτικές επιτύχαμε μια μείωση της τάξης του 55% στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και κατ’ επέκταση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος . Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον αυτή η μείωση να ξεπεράσει το 60% με την χρήση νέων τεχνολογιών που θα εφαρμόσουμε , ενώ η κατανάλωση καυσίμου καθώς και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 40% από τη χρήση των εταιρικών μας αυτοκινήτων.


5. Έχουν τεκμηριωθεί/επαληθευθεί οι πρακτικές παρακολούθησης ή μείωσης του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος από κάποιον ανεξάρτητο φορέα; Έχετε αποκτήσει για τη λειτουργία της εταιρείας σας κάποια πιστοποίηση (π.χ. ISO 14001, EMAS);

Η ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ έχει πιστοποιήσει όλες τις ανωτέρω διαδικασίες στον Φορέα Πιστοποίησης DQS HELLAS σύμφωνα με τα πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση EN ISO 14001:2004.ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO