ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

02 Φεβ 2013

Kλιματική αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

02 Φεβ 2013

Kλιματική αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας.

11 Ιαν 2013

Βασικές αρχές που διέπουν τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό, καθώς και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρουν.

11 Ιαν 2013

Ενδεδειγμένοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO