Εναλλακτικός Τουρισμός: Τεχνικό Εγχειρίδιο Οικοτουρισμού-Αγροτουρισμού

Βασικές αρχές που διέπουν τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό, καθώς και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρουν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO