Ασπέρσα Ε.Π.Ε.

Share this

Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον / στην οργανισμό / επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

H επιχείρηση χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσικά βιοδιασπώμενα ανακυκλώσιμα υλικά ενώ ανακυκλώνει το σύνολο των αναλώσιμων υλικών που δεν χρησιμοποιεί. Η εταιρεία σε συνεργασία με τους παραγωγούς-προμηθευτές της εφαρμόζει και πιστοποιεί τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα πρότυπα GLOBAL GAP και BIO. Οι νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (2.400 τμ. στεγασμένου χώρου) δημιουργήθηκαν σύμφωνα με πρότυπα βιοκλιματικού προσανατολισμού και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Χρησιμοποιείται φυσικός κλιματισμός, λάμπες LED, ανεξάρτητοι θάλαμοι ψύξης με ψυκτικά στοιχεία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο περιβάλλων χώρος είναι κατάλληλα δενδροφυτεμένος προσφέροντας φυσική σκίαση. Η χωροθέτηση και η διάταξη της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση χαρτιού. Η παραγωγική διαδικασία δεν παράγει απόβλητα και τα υποπροϊόντα διατίθενται για ζωοτροφή.

Η εταιρία συνεχώς προχωράει στην ενεργειακή αναβάθμισή της εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό της και εκπαιδεύει το προσωπικό της, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας της συμβάλλοντας έτσι στη προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO