Αφοί Γ. Λαλιώτη Ο.Ε

Share this

Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη δραστηριότητά της. Σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ωφέλεια που προκύπτει από την μείωση του κόστους παραγωγής, η ίδια έχει προβεί σε ενέργειες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης
  • Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης σε κρίσιμα σημεία του εργοστασίου για τη χρήση φωτισμού μόνο τη στιγμή που χρειάζεται αποτρέποντας την άσκοπη κατανάλωση
  • Χρήση μηχανήματος παλλετοποίησης χάρτινων αποβλήτων
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και πλαστικών αποβλήτων
  • Χρήση υγραερίου για τους φούρνους και τη θέρμανση των γραφείων καθώς και των χώρων ανάπαυσης του προσωπικού
  • Τοποθέτηση μονωμένων δομικών πάνελ σε όλους του χώρους της παραγωγής, των ψυγείων και των γραφείων
  • Χρήση υγραερίου στα οχήματα των πωλητών
  • Περιορισμός της χρήσης χαρτιού λόγω της σύνδεσης του fax με τον υπολογιστή και της χρήσης e mail για την επικοινωνία με τους συνεργάτες

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO