Πράσινη Τουριστική Επιχείριση Τορώνης

Share this

Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;

Γίνεται καταγραφή της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του καταλύματος, καθώς και της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Από τη διαφορά τους προκύπτει το ποσό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Από την ενεργειακή μελέτη που εκπονήθηκε υπολογίζεται ότι το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης καλύπτεται 100% από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και έτσι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του καταλύματος είναι μηδενικές.Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Στο κατάλυμά μας εφαρμόζουμε ένα σύνολο πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος όπως:

• Τοποθέτηση ενεργειακών κουφώματα PVC με τριπλούς υαλοπίνακες 4 εποχών με Low-e με το μικρότερο συντελεστή θερμοδιαπεράτοτητας της αγοράς. 
• Στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που τοποθετήθηκε στο κέλυφος και το δώμα του κτηρίου έχει τον χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της αγοράς. 
• Για το φωτισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτηρίου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED με πολύ χαμηλή κατανάλωση. 
• Για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης εγκαταστάθηκε ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες. 
• Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής επί της στέγης του κτηρίου. 
• Για την ψύξη-θέρμανση των θερμαινόμενων χώρων εγκαταστάθηκε αντλία θερμότητας αέρα-νερού. 
• Για την εξοικονόμηση ενέργειας τοποθετήθηκαν εξοικονομητές ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι με τους γενικούς διακόπτες των δωματίων. 
• Σε όλα τα κουφώματα τοποθετήθηκαν μαγνητικές επαφές για την απενεργοποίηση της ψύξης-θέρμανσης όταν τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες είναι ανοικτά. 
• Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες στα δωμάτια τοποθετήθηκαν αυτόματα συστήματα σκίασης που λειτουργούν με αισθητήρα ο οποίος μετράει την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία και επιπλέον έχει σύστημα προστασίας ανέμου.
• Για τη διαχείριση των απορριμμάτων επιπλέον σε όλα τα δωμάτια διατίθενται κάδοι ανακύκλωσης και μελλοντικά πρόκειται να εγκατασταθεί και κάδος κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα. 
• Για την εξοικονόμηση του νερού έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις βρύσες μπαταρίες εξοικονόμησης.


Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε;

Ο σχεδιασμός και η μελέτη του κτηρίου εκπονήθηκαν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας της εγκατάστασης και τη δημιουργία ενός πρότυπου κτηρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους/της οργανισμού/επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;

Τα λειτουργικά έξοδα του καταλύματος περιορίζονται μόνο στην καταβολή των πάγιων δαπανών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα έξοδα που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω εγκατάστασης φ/β συστήματος.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO