Intrapower

Η εταιρεία ΙΝΤRAPOWER, δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής Φωτοβολταΐκών Συστημάτων ανεξαρτήτως  ισχύος  για  την  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός της INTRAPOWER, είναι να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς Φωτοβολταΐκών Συστημάτων, προσφέροντας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις με το «κλειδί στο χέρι» (Τurn-Κey) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε επενδυτή.

Η ΙΝΤRAPOWER αντλεί την τεχνογνωσία της και εγγυάται την ποιότητα κατασκευής των έργων που αναλαμβάνει, μέσω της πολυετούς εμπειρίας του ομίλου INTRAKAT στον οποίο ανήκει, αλλά και του πανελλαδικού δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών που διαθέτει. Ο όμιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από το 2005, κληροδοτώντας την υψηλού επιπέδου τεχνική εμπειρία του στην INTRAPOWER, η οποία ιδρύθηκε το 2010.

Η εταιρεία INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987, διαθέτει 7ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο, ενώ κατέχει ηγετική θέση σε έργα υψηλής τεχνολογίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει εκτελέσει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους τομείς των  υποδομών, μεταλλικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, έργων περιβάλλοντος και ΑΠΕ.

 
H INTRAPOWER έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων TŪV AUSTRIA, για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN ISO 9001:2008. Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών-εγκαταστατών του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Με την πεποίθηση ότι η παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές είναι πλέον μονόδρομος, ο όμιλος INTRAKAT μέσω της INTRAPOWER, έχει επενδύσει σε ιδιόκτητα έργα ΑΠΕ δεκάδων MW, αποδεικνύοντας στην πράξη την εμπιστοσύνη του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ΙΝΤRAPOWER έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με επώνυμους οίκους εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων, είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, ικανοποιώντας το σύνολο των  απαιτήσεων κάθε επενδυτή.

Υπηρεσίες

Η INTRAPOWER διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και περιβαλλοντική συνείδηση, δραστηριοποιείται σε Φωτοβολταϊκά  μικρής (20-100kW), μεσαίας (100kW-1MW) και μεγάλης κλίμακας (>1ΜW) σε γήπεδα ή κτήρια, ενώ επίσης ειδικεύεται και στην εγκατάσταση συστημάτων που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα για οικιακές  στέγες (<10 kW).

Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της INTRAPOWER συνθέτει για την κάθε περίπτωση τη βέλτιστη λύση που προσφέρει ελαχιστοποίηση επενδυτικού κεφαλαίου και μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, άρα και των ετήσιων εσόδων. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την INTRAPOWER την ιδανική επιλογή για κάθε επενδυτή. 

Η INTRAPOWER παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε γήπεδα  και  κτήρια με το «κλειδί στο χέρι», τα οποία περιλαμβάνουν:
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την αδειοδότηση της επένδυσης.
o Μελέτη και σχεδιασμό Φ/Β συστήματος βέλτιστης τεχνοοικονομικής απόδοσης.
o Επιλογή και προμήθεια εξοπλισμού υψηλής αξιοπιστίας.
o Καθοριστική αρωγή στην επίτευξη χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους.
o Πλήρη διαχείριση του έργου από έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς.
o Κατασκευή, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του Φ/Β συστήματος με το «κλειδί στο χέρι».
o Δυνατότητα πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης της Επένδυσης μέσω Συνεργατών.
o Δωρεάν εκπαίδευση του επενδυτή στην λειτουργία και συντήρηση του Φ/Β συστήματος.
o Δωρεάν 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, πέραν των παρεχόμενων εγγυήσεων από τους κατασκευαστικούς οίκους του εξοπλισμού. 
o Υποστήριξη λειτουργίας Φ/Β Συστημάτων μετά-την-πώληση (Συμβόλαια Συντήρησης, Τεχνική Υποστήριξη, Αναβάθμιση).

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO