Δημήτριος
Μαλαμούλης και ΣΙΑ Ο.Ε.


Η Δημήτριος Μαλαμούλης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Φωτοβολταϊκά & Ενεργειακές Εφαρμογές), δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις όπως μελέτη - σχεδιασμό, προμήθεια υλικού, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (Turn key solutions) Φωτοβολταϊκών έργων: Net metering - Διασυνδεδεμένων με το δίκτυο - Αυτόνομων συστημάτων με μπαταρίες - Υβριδικών συστημάτων - Αρχιτεκτονικών Φωτοβολταϊκών εφαρμογών, σε προσόψεις και οροφές κτιρίων.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει έργα άνω των 15 MW σε όλη την Ελλάδα .

Η Δημήτριος Μαλαμούλης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Φωτοβολταϊκά & Ενεργειακές Εφαρμογές), σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο πεδίο μετρήσεων στην Ελλάδα! Η εταιρεία μας στα πλαίσια στήριξης του πελάτη έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο πεδίο πραγματικών μετρήσεων στην Ελλάδα. Από το 2007 μέχρι και σήμερα έχουμε αναπτύξει 370kW εγκαταστάσεις, τοποθετημένες στον ίδιο χώρο με 7 διαφορετικές τεχνολογίες Φ/Β γεννητριών και 3 διαφορετικές αντιστροφέων.

H εταιρεία μας προσφέρει το πλήρες πακέτο - παράδοση εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι.

Για τη στήριξη του επενδυτή έχουμε δημιουργήσει μια υποδομή ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν τόσο την οικονομική συμβουλή τους όσο και την τεχνική τους υποστήριξη.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλες τις εφαρμογές Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων:

- Φ/Β σε στέγες, ταράτσες ή προσόψεις κτιρίων.

- Φ/Β σε ελεύθερους χώρους, σε σταθερές βάσεις ή συστήματα παρακολούθησης του ήλιου 1- ή 2- αξόνων.

- Αυτόνομα και υβριδικά συστήματα.

Στις υπηρεσίες του πακέτου κάλυψης των επενδυτών περιλαμβάνονται: 

 1. Αυτοψία του χώρου και μελέτη για τη χρήση της κατάλληλης   τεχνολογίας.
2. Η/Μ και στατική μελέτη, εφόσον απαιτείται.
3. Προσομοίωση των αποδόσεων της επιλεγμένης τεχνολογίας.
4. Περιβαλλοντικές μελέτες.
5. Προμήθεια κι εγκατάσταση υλικού.
6. Κατάθεση φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, Πολεοδομία κλπ.).
7. Ηλεκτρονική παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής του Φ/Β.
8. Πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
9. Συντήρηση του συστήματος, αν απαιτείται.
10. Προγράμματα χρηματοδότησης των μικρών Φ/Β συστημάτων
11. Ασφάλιση του συστήματος.

Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας δια «Μελέτη επίβλεψη τεχνικών έργων & Φωτοβολταϊκών» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008. Επίσης είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Μελετητών Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO