Δέλτα Τεχνική

Share this

Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε και υπολογίζετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας;

Για τις δραστηριότητες της Εταιρίας που επιβαρύνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα πραγματοποιούνται καταγραφές:

 • κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από λογαριασμούς ΔΕΗ
 • διανυθέντων χιλιομέτρων εταιρικών αυτοκινήτων
 • βάρους ημερησίων απορριμμάτων
 • ταχυδρομικών αποστολών


Ποιές πρακτικές εφαρμόζετε στον/στην οργανισμό/επιχείρηση σας για να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχουμε εφαρμόσει τις παρακάτω πρακτικές:

 • Τμηματοποίηση συστήματος θέρμανσης (Νότιο και Βόρειο τμήμα γραφείων)
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με γεωθερμία στο Νότιο τμήμα γραφείων
 • Τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών στη Νότια όψη
 • Επαναπρογραμματισμός συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας Βόρειου τμήματος γραφείων
 • Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των γραφείων με LED
 • Περιορισμός μετακινήσεων για παραδόσεις εμπορευμάτων μέσω ομαδοποίησης τους
 • Περιορισμός μετακινήσεων για παραλαβή εμπορευμάτων από τις 3 αποθήκες της Εταιρίας, μέσω κατάργησης της μίας αποθήκης
 • Ανακύκλωση αποβλήτων μέσω διαχωρισμού σε όλες τις θέσεις εργασίας
 • Ανακύκλωση συσσωρευτών
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής στην οροφή του κτιρίου γραφείων
 • Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης άεργου ισχύος στον κεντρικό πίνακα των γραφείων

Όλα τα ανωτέρω καταγράφονται.


Κατά πόσο μειώθηκε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών που προαναφέρατε;

30-40%


Η εφαρμογή μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις περισσότερες φορές, αποτελεί επένδυση για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Πολλές φορές τέτοια μέτρα μειώνουν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα τους/της οργανισμού/επιχείρησης. Έχετε υπολογίσει ποια είναι η σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή της δικής σας καλής πρακτικής; Εάν ναι, κατά πόσο μειώσατε τα λειτουργικά σας έξοδα;

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν λόγω κάποιων εκ των ανωτέρω δράσεων κατά 4.000-5.000 ευρώ ανά έτος. Η απόσβεση της επένδυσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα 8-ετίας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO