Επιχειρώντας «Πράσινα»

Η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή φέρνει καταστροφικές επιπτώσεις, που έχουν δυσθεώρητο κόστος για τις κοινωνίες. Ωστόσο, δεν αρκούν ούτε η παρατήρηση του φαινομένου ούτε οι διακηρύξεις και τα συνθήματα. Αντίθετα, χρειάζεται άμεση παγκόσμια ώθηση προς τις πράσινες επενδύσεις, καθώς και παροχή κινήτρων στις οικονομίες, προκειμένου να στραφούν προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Αυτό ισχύει, φυσικά, και για τη χώρα μας, ειδικά στη σημερινή συγκυρία της αναζήτησης σταθερών οδών εξόδου από την κρίση και νέων αναπτυξιακών προοπτικών.

Η ανάπτυξη μέσω πράσινης –ή, καθαρής- τεχνολογίας, που αποτελεί ανερχόμενη, ισχυρή δύναμη για την οικονομία, περιλαμβάνει επενδύσεις σε εταιρείες με βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και προϊόντα / υπηρεσίες. Τέτοιες επενδύσεις περιλαμβάνουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, τις πράσινες μεταφορές, τον οικοτουρισμό και αγροτουρισμό, τις βιολογικές καλλιέργειες, την πράσινη νανοτεχνολογία και την πράσινη χημεία. Αυτό που, πριν από μερικά χρόνια, ήταν ένα θεωρητικό σχήμα, σήμερα είναι η μόνη, ίσως, πραγματικότητα, που μπορεί να μας οδηγήσει σ’ ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Η «πράσινη» επιχειρηματικότητα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλά μέτωπα που άπτονται της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα οι τομείς αυτοί αφορούν έργα:

  • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ηλιοθερμικά, βιομάζα, φωτοβολταικά)
  • Εξοικονόμησης ενέργειας,
  • Διαχείρισης αποβλήτων και νερού
  • Βιολογικής και υπεύθυνης γεωργίας
  • Οικοτουρισμού - Αγροτουρισμού

Ο «Πράσινος Χάρτης» για την Ελλάδα

Όπως σχεδόν παντού στον κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα, οι πράσινες επενδύσεις τράβηξαν σταδιακά την προσοχή τόσο του ιδιωτικού τομέα –που εμφανίζεται, προς το παρόν, να πρωτοπορεί στην κατηγορία αυτή- όσο και του δημόσιου. Στην κορυφή της προτίμησης των επενδυτών βρίσκονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ μεγάλη πρόκληση για τη διεύρυνση του πράσινου μοντέλου είναι, αφενός, ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και η λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018.

Η ΡΑΕ είναι μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία έχει κεντρικούς στόχους να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας σε όλους τους τομείς της, να εισηγείται δράσεις και μέτρα προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και να λαμβάνει η ίδια μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας είναι σήμερα οι «εγγυητές» της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), το πολυνομοσχέδιο που περιλάμβανε την ίδρυσή του ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2018, περιγράφοντας τον νέο αυτόν φορέα ως αντικαταστάτη του ισχύοντος συστήματος υποχρεωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).

Σε σχετικό άρθρο τους, τον Μάρτιο 2018, στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής, διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Διοίκησης (Research Centre for Energy Management), στο ESCP Europe Business School του Λονδίνου και ο Φίλιππος Ιωαννίδης, υποψήφιος διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Ενέργειας, ανέφεραν τα εξής:

«Τα κυριότερα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη θεωρούνται το NORDPOOL στη Σκανδιναβία, το EPEX SPOT στην Κεντρική Ευρώπη, το ΕΕΧ στη Γερμανία και το OMIE στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Στα συγκεκριμένα χρηματιστήρια ενέργειας διενεργούνται καθημερινά δημοπρασίες, όπου τελούν υπό διαπραγμάτευση ενεργειακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, οι ρύποι του διοξειδίου του άνθρακα και πρόσφατα τα λεγόμενα πράσινα πιστοποιητικά. Σε αντίθεση με αυτές τις εξελίξεις, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρατηρείται περιορισμένη απελευθέρωση των αγορών, στοιχειώδεις διασυνοριακές συναλλαγές, ενώ δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη τα αντίστοιχα προηγμένα συστήματα χρηματιστηριακών συναλλαγών.

«Υπό αυτό το πρίσμα, το ΕΧΕ αναμένεται να λειτουργήσει ως μία κεντρική πλατφόρμα ανάληψης και διαχείρισης ρίσκου για όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν το μεταβλητό τους κόστος και την τιμολογιακή τους πολιτική. Αναμφίβολα, δεδομένης της ριζικής αλλαγής στο επικείμενο δομικό πλαίσιο της αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες θα επιδιώξουν να εντείνουν την τεχνογνωσία και τις υποδομές τους στην εμπορία ενέργειας και να αναπτύξουν νοοτροπία ανάληψης και στρατηγικής διαχείρισης ρίσκου, η οποία, εν αντιθέσει με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις, βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο στον ελλαδικό χώρο.»

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO