Έναρξη Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ»

piraeus bank

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του ΦΕΚ Β’ 5229/26.11.2020 που αφορά στην προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα, έχει οριστεί η 11/12/2020.

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας την πολυετή εμπειρία που διαθέτει από τους προηγούμενους κύκλους, συμμετέχει και στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία των κτηρίων στον οικιακό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει:

  • στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα
  • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
  • στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κατοικιών
  • στην εξοικονόμηση εξόδων για τα νοικοκυριά και
  • στη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών

Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει Δικαιούχο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε €896,75 εκ..

Για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων χορηγούνται στους δικαιούχους κίνητρα, με τη μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου. Έτσι, για την κάλυψη του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονομίας, παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να συνδυάσουν επιχορήγηση, δανεισμό με επιδότηση επιτοκίου ή/και ίδια κεφάλαια. Παράλληλα το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων (Α’ & Β’ ΠΕΑ), του συμβούλου έργου και τυχόν δαπανών για εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών/πιστοποιητικών.

Παρατίθεται πίνακας με τα ποσοστά επιχορήγησης και ακολούθως επεξηγήσεις για τις προσαυξήσεις αυτών:

   Ατομικό
Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)
Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης*
COVID-19
premium 
Μέγιστο 
Ποσοστό
Επιχορήγησης
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
για λιγνιτικές
περιοχες
1 > 10.000 > 20.000 65% 10%  85% 95%
2 > 10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000 55%  10% 75% 85%
3 > 20.000 - 30.000 > 30.000 - 40.000 50%  10% 70% 80%
4 > 30.000 - 50.000 >40.000 - 70.000 45%  10% 65% 75%
5 > 50.000 - 90.000 > 70.000 - 120.000 35%  10% 65% 65%

  • COVID-19 premium: λόγω των οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού προστίθεται επιπλέον +10% για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021.
  • Ενεργειακό premium: για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β ενεργειακή κατηγορία.
  • Προσαύξηση λιγνιτικών περιοχών: προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης αποκλειστικά για ακίνητα στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτ.Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του προγράμματος exoikonomo2020.gov.gr, διαδοχικά ανά Περιφέρεια ως κάτωθι (όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας):

 Περιφέρεια Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 
 Ηπείρου, Ιονίων Νήσων   11/12/2020
 Αττικής  14/12/2020
 Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου  16/12/2020
 Δυτικής Ελλάδας  18/12/2020
 Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου  21/12/2020
 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  11/01/2020
 Δυτικής Μακεδονίας  13/01/2021
 Κεντρικής Μακεδονίας  15/01/2021
 Θεσσαλίας  20/01/2021
 Πολυκατοικίες  18/01/2021

Οι ωφελούμενοι μετά την υποβολή αίτησης ένταξής τους στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επιλέξουν το χρηματοδοτικό σχήμα που τους εξυπηρετεί - με ή χωρίς δανεισμό - μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής δανειακών αιτημάτων, που θα υποβάλλονται μέσω του ΠΣ του προγράμματος, εκ μέρους των ωφελούμενων δεν έχει οριστεί ακόμη.

Αναφορικά με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΑΤ (τηλεφωνικό κέντρο: 2106241829- ώρες λειτουργίας 07.00-21.00, ή να στέλνουν ερωτήματα στο mail του Help Desk της ΕΑΤ support.exoikonomo@prv.ypeka.gr ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr)Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO