ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (κλάδος φωτοβολταϊκών)

Από την 28-12-2012, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ απορρόφησε την ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που αποτελούσε την αιχμή του δόρατος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συνδυάζοντας 14 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ΑΠΕ και την αξιοπιστία που προσδίδει ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ παρέχει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και την συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, δρώντας ως EPC Contractor.

Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης έργων που η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έχει ξεπεράσει τα 350 ΜWp, αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες και καλά οργανωμένες εταιρείες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ηλιακής ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO