Αφοί Χουρσουλίδη Κατασκευαστική Ο.Ε.


Η Αφοί Xουρσουλίδη Κατασκευαστική Ο.Ε. είναι μία εταιρεία που ασχολείται με συστήματα ψύξης-θέρμανσης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1964 με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

Σήμερα αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες και αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέτει 50χρόνη εμπειρία και γνώση σε:

- Αντλίες θερμότητας και Γεωθερμικά συστήματα

- Ηλιακά συστήματα για υποβοήθηση στη θέρμανση και στο Ζεστό Νερό Χρήσης

- Συστήματα HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)

- VRV συστήματα κλιματισμού

- Θέρμανση Ψύξη δαπέδου

- Φωτοβολταϊκά συστήματα


Έχει εγκαταστήσει πάρα πολλά συστήματα αντλιών θερμότητας, συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης, θερμάνσεων δαπέδου και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.


Στην Αφοί Χουρσουλίδη Κατασκευαστική Ο.Ε. σας παρέχουμε:

- Τεχνογνωσία

- Συνέπεια και άρτια οργάνωση

- Τεχνολογική υπεροχή

- Ειδικευμένα μόνιμα συνεργεία εγκατάστασης

- Τεχνική υποστήριξη και μετά την πώληση


Με τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία της, προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.

Επιπλέον, η Αφοί Xουρσουλίδη Κατασκευαστική Ο.Ε. είναι πιστοποιημένη για την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO