Εμμανουηλίδης Θ. Θεμιστοκλής Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε

Η εταιρία Εμμανουηλίδης Μ.Ε.Π.Ε. αποτελεί κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων στην Κουλούρα Ημαθίας η οποία στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την περισυλλογή και καταστροφή των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους.

Σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), εκδίδεται το πιστοποιητικό καταστροφής και παραδίδονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια, πινακίδες κτλ) στην Διεύθυνση Μεταφορών για την οριστική αποταξινόμηση του αυτοκινήτου.

Η εταιρία Εμμανουηλίδης Μ.Ε.Π.Ε. διαθέτει μια μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και φορτηγών με άμεση αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Μια ακόμη από τις δραστηριότητες της Εμμανουηλίδης Μ.Ε.Π.Ε. είναι και η ανακύκλωση παλαιών μετάλλων(σίδερο, χαλκό, αλουμίνιο, τσίγκο, μαντέμι, μπρούντζο, καλώδια κα). Η εταιρία αναλαμβάνει αποξηλώσεις εργοστασίων, τεμαχισμό μηχανημάτων στον χώρο σας και μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα. Σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, περισυλλέγονται όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και παραδίδονται προς ανακύκλωση.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO