Κριμάτογλου

Η ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕ με έτος ίδρυσης το 1967 και έδρα την Χαλκίδα αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στην Ελλάδα στο ευρύτερο κλάδο της μόνωσης.

Μεταξύ άλλων, η εταιρία δραστηριοποιείται στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης, με εξειδίκευση σε λύσεις Βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής & Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, η ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος της Τράπεζάς σας «Σκέψου Πράσινα», τόσο στο τομέα των Πράσινων επισκευών όσο και στον τομέα της κατασκευής Βιοκλιματικών κατοικιών, παρέχοντας:

  • Επιτόπια επιθεώρηση στο κτίριο και ανάλυση των ειδικότερων απαιτήσεων της κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποίηση τόσο του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητα Κτιρίων - Κ.Εν.Α.Κ., όσο και των Εθνικών Κατασκευαστικών Προτύπων του ΕΛΟΤ.
  • Ποιοτική ανίχνευση των θερμικών ανωμαλιών & κατασκευαστικών προβλημάτων στο περιβλήματα των κτιρίων με υπέρυθρη μέθοδο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13187.
  • Επιλογή μόνο πιστοποιημένων υλικών και συστημάτων μόνωση για την κατασκευή που φέρουν Ευρωπαϊκή δήλωση συμμόρφωσης και σήμανση CE και που οι αντίστοιχοι παραγωγοί των υλικών εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
  • Εκτέλεση της κατασκευής από το συνεργείο της εταιρίας μας που φέρει επαγγελματική πιστοποίηση για εργασίες στον κλάδο της μόνωσης από τον Γερμανικό οργανισμό DIN.
  • Έκδοση 15ετής ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει όλες τις εργασίες θερμομόνωσης και στεγανοποίησης.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO