ΛΑΜΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στην Lamda Foods S.A. από την ίδρυσή μας σεβόμαστε τον καταναλωτή και δίνουμε προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι μονωμένες σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Κανονισμό, ώστε να εξοικονομούν ενέργεια για την ψύξη\θέρμανση (διπλοί υαλοπίνακες). Λαμπτήρες LED χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό. Υδραυλικές εγκαταστάσεις με αυτόματα συστήματα ελέγχου διαρροών (καζανάκια, βρύσες κλπ). Τα υγρά απόβλητα κατευθύνονται σε φυσικό βόθρο εντός του κτήματος. Συλλέγουμε το βρόχινο νερό σε δεξαμενές 36 τόνων, προκειμένου να αρδεύσουμε κτήμα 8 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας. Οι 2000 ελιές των κτημάτων μας ποτίζονται από βρόχινα νερά, που συλλέγονται σε τεχνητή λίμνη της περιοχής μας. Ανακυκλώνουμε χαρτί, χαρτοκιβώτια, γυαλί, λευκοσιδηρά δοχεία, πλαστικό, μέταλλο, μπαταρίες και μελάνια. Σβήνουμε τα φώτα και τις συσκευές (On\Off) όταν αποχωρούμε από ένα χώρο και ο εξωτερικός φωτισμός των εγκαταστάσεων είναι με αισθητήρα (ημέρα\νύχτα). Περιορίζουμε τις μετακινήσεις των φορτηγών και των ΙΧ στις απολύτως απαραίτητες και σε ομάδες ατόμων. Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και λοιπών υλικών για την παραγωγή και την συσκευασία των προϊόντων της εταιρίας. Η παραγωγική διαδικασία (γραμμές παραγωγής) είναι σχεδιασμένη ώστε να μην δημιουργεί θορύβους και αέριους ρύπους άρα και πρόσθετα κόστη. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO