Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρία Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες, με εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων Φ/Β σταθμών από το 2007, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της συντήρησης. Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β σταθμών, παρέχει μεγάλη γκάμα προγραμμάτων τηλεμετρίας και συντήρησης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι η προληπτική παρέμβαση ανά εξάμηνο για προκαθορισμένες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, η χλοοκοψία και μυοκτονία του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, η πλύση των πλαισίων με απιονισμένο νερό και βεβαίως διάγνωση και έκτακτη παρέμβαση σε περίπτωση βλάβης.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αυξημένη απόδοση της επένδυσής τους και αφετέρου η τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, ο επενδυτής μπορεί να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητά του, γνωρίζοντας ότι η επένδυσή του είναι απόλυτα διασφαλισμένη δαπανώντας ένα πολύ μικρό ποσό αναλογικά των ετήσιων εσόδων του.

Η εταιρία εφαρμόζει αυστηρές, προκαθορισμένες διαδικασίες ελέγχου και ανάλυσης αποτελεσμάτων, για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί με ISO9001 από τον οίκο Lloyd’s. Το εξειδικευμένο προσωπικό και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, καθιστά την εταιρία έτοιμη για άμεση απόκριση και επίλυση των προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, σε συνεργασία με αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα ασφάλισης της παραγόμενης ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO