Ράϊκος Ν. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 από τους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Πολυτεχνείου Πατρών, αδερφούς Θωμά και Νικόλαο Ράϊκο. Βασική ασχολία της εταιρείας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής ήταν η εμπορία ειδών ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, η αδειοδότηση Βιοτεχνικών κτιρίων και η κατασκευή Δημοσίων έργων.

Σήμερα η εταιρεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, ειδικεύεται σε:

 • Έργα κεντρικού κλιματισμού με διαιρούμενα συστήματα VRV
 • Έργα επαγγελματικής ψύξης με συστήματα ZEAS & CONVENI PACK της DAIKIN
 • Έργα ημικεντρικών συστημάτων κλιματισμού
 • Εξαερισμούς με εναλλάκτες θερμότητας
 • Θέρμανση δαπέδου & δροσισμό
 • Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών (αντί για λέβητα)
 • Κεντρικά συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, τριπλής ενέργειας
 • Μελέτη - Κατασκευή Η/Μ εργασιών σε Βιοτεχνικά κτίρια
 • Μελέτη & εγκατάσταση δικτύων Φυσικού Αερίου
 • Μελέτη & εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ( Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008)

Στόχος της εταιρείας ήταν και είναι:

 • Η εμπορία άριστων επώνυμων προϊόντων
 • Η άμεση και βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της
 • Η συνεχής ενημέρωση και ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις της αγοράς

Η Ν. Ράϊκος ΕΠΕ παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής των έργων σε όλες τους τις φάσεις , προσφέροντας στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκών συστημάτων, επιτυγχάνοντας κάθε φορά το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO