ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το LIFE είναι χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα climabiz
Τίτλος προγράμματος: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Δράση 1: Διαχείριση Προγράμματος
Δράση 1Α: Διαχείριση (τεχνική και οικονομική) του προγράμματος.
Δράση 1Β: Εκθέσεις προόδου προς την Ε.Ε.
Πρόοδος ανά Δράση
Σύντομη παρουσίαση προόδου ανά Δράση 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO