ΚΥΑ 543/34450/2017

Πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO