ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το πρόγραμμα climabiz
Τίτλος προγράμματος: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Το Πρόγραμμα Greenbanking4Life Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο Πρόγραμμα που προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις...
Το πρόγραμμα GREENbanking4Life υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ο Εταίρος.
Διαβάστε τις περιλήψεις των Εκθέσεων Προόδων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO