Ίδρυση Ευρωπαϊκού ταμείου ανακύκλωσης πλοίων – Εκτός νόμου η προσάραξη

ship

Μεγάλο μέρος των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI), αποφάσισε για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την ανακύκλωση των πλοίων, δηλαδή ενός οικονομικού κινήτρου για χρηματοδότηση της περιβαλλοντικά ορθής ανακύκλωσης των πλοίων και εσωτερίκευσης του κόστους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η ιδέα συνίσταται στην υποχρέωση καταβολής από κάθε πλοίο που δένει σε ευρωπαϊκό λιμάνι ενός συγκεκριμένου ποσού, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη χορήγηση πριμοδοτήσεων για την ασφαλή και ορθή ανακύκλωση των πλοίων σε εγκεκριμένες από την Ε.Ε. μονάδες. Επιπλέον, με την πρωτοποριακή απόφαση, τίθεται εκτός νόμου η μέθοδος της προσάραξης, που αποτελεί μια ρυπογόνο και επικίνδυνη πρακτική διάλυσης πλοίων σε παλιρροϊκές περιοχές.

ΠΗΓΗ: Econews.gr
http://www.econews.gr/2013/03/29/shipbreaking-platform-anakyklosi-ploion-97907/

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO