Μεγάλο πρόγραμμα κομποστοποίησης στην Αθήνα

compost

Από τα εστιατόρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκίνησε ο Δήμος Αθηναίων το πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης τροφών, στο πλαίσιο του ATHENS BIOWASTE, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση των βιοαποβλήτων.

Η διαλογή των υπολειμμάτων τροφών έγινε από απορριμματοφόρο του δήμου, το οποίο πραγματοποίησε χωριστή αποκομιδή των βιοαποβλήτων και η εναπόθεσή τους έγινε σε μονάδα κομποστοποίησης. Το παραγόμενο κομποστ θα χρησιμοποιηθεί στα δημοτικά πάρκα.

Το επόμενο διάστημα θα διανεμηθούν σακούλες κομποστοποίησης, καθώς και κάδοι κουζίνας και δρόμου αρχικά σε δύο πιλοτικές περιοχές, στο Γκάζι και στην Κυπριάδου στα Άνω Πατήσια, με σκοπό να δημιουργηθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα νέο ρεύμα αξιοποίησης αποβλήτων, τα βιοαπόβλητα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Τα υπολείμματα τροφών (βιοαπόβλητα) αποτελούν το 40% του περιεχομένου των κοινών κάδων απορριμμάτων. Το φορτίο αυτό μέχρι τώρα οδηγείτο στο ΧΥΤΑ προκαλώντας περιβαλλοντική επιβάρυνση, μέσω της έκλυσης μεθανίου και αερίου. Επιπλέον, σημαντική είναι και η οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι δήμοι πληρώνουν 45€ τον τόνο, ως τέλος ταφής στο ΧΥΤΑ. Χαρακτηριστικά η νομοθεσία ορίζει από το 2014, ειδικό επιπλέον τέλος ταφής 35€ ανά τόνο για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ χωρίς επεξεργασία, δηλαδή όπως συμβαίνει σήμερα.

Πηγή: Econews.gr
http://www.econews.gr/2013/04/17/athens-biowaste-2-98832/

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO