«Εξοικονομώ» νερό και στον Αγροτικό τομέα

piraeusbank.gr

Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η διαφύλαξη του ισοζυγίου και της ποιότητας του νερού είτε λόγω υπεράντλησης είτε λόγω ποιοτικής υποβάθμισης. Με την εφαρμογή ορθολογικών λύσεων κατά την άρδευση επιτυγχάνεται και περιορισμός του κόστους παραγωγής, το οποίο αποτελεί και το νούμερο ένα πρόβλημα στον αγροτικό τομέα.

Άραγε θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί το εισόδημα του παραγωγού;

Η πλειοψηφία των αντλητικών συγκροτημάτων στη χώρα είναι παλαιάς τεχνολογίας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα αυτό είναι πολλά υποσχόμενη. Η προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα για την προστασία του περιβάλλοντος θα διασφαλίσει την επάρκεια νερού στο μέλλον.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των υδάτων στον αγροτικό τομέα είναι ένα σημαντικό και ταυτόχρονα πολυσύνθετο θέμα. Για το σκοπό αυτό, έχει αναλάβει από το 2017 την πρωτοβουλία: «Νερό και Γεωργία: Εξοικονομώ Έξυπνα», προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει στους αγρότες εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις αρδευτικών συστημάτων που θα εξοικονομούν νερό, αλλά και για τις αναγκαίες-μικρότερου ύψους- επενδύσεις.

Για το σκοπό αυτό έχει υποστηρίξει την έκδοση και προώθηση εξειδικευμένου οδηγού αρδεύσεων του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, «Χρήση του αρδευτικού νερού. Κλιματική αλλαγή». Σκοπός του οδηγού είναι η ενημέρωση των συμβούλων γεωπόνων και όσων ασχολούνται με την εφαρμογή των αρδεύσεων στην Ελλάδα, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβουλεύουν τους παραγωγούς.


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO